ARAT, Yavuz, ve Melike GÜNER. 2020. “EVRENSEL TASARIM İLKELERİ KAPSAMINDA ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİNDE ERİŞEBİLİRLİĞİN İNCELENMESİ: ODTÜ ÖRNEĞ”. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences 7 (8):210-29. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.36.