VANLI, Serdar, Firuze KURTOĞLU, ve Aylin BİRİNCİ. 2021. “KARSİNOGENEZDE ÖNEMLİ BİR AKTÖR: FOSFATİDİLİNOSİTOL-3 KİNAZ SİNYAL YOLU”. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences 8 (15):110-34. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.577.