Bilgili, Ali, Hasan Hüseyin Ünal, Mehmet Özdemir, ve Mustafa Kemal Başaralı. 2021. “SAPANCA GÖLÜ, TÜRKİYE’DE VİMBA VİMBA, TİNCA TİNCA, SCARDİNİUS ERYTHROPHTHALMUS BALIK TÜRLERİNİN AĞIR METAL YOĞUNLUKLARI VE HALK SAĞLIĞI RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ”. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences 7 (13):264-73. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.364.