Bilgili, Ali, ve Tuba Atila. 2021. “TÜRKİYE’DE HALK SAĞLIĞI’NDA KULLANILAN BAZI SENTETIK PİRETROİT İNSEKTİSİTLERİN BİYOLOJİK AKTİVİTESİ ÜZERİNE PİPERONİL BUTOKSİT’İN ETKİSİ”. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences 7 (13):253-63. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.363.