Kıskaç, N., & Rashidi, M. (2023). Diyabetli Bireylerin Öz Yönetim Algısına Diyabet Eğitiminin Etkisi. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 10(31), 12–18. https://doi.org/10.5281/zenodo.10445261