Bilgili, A., Ünal, H. H., Özdemir, M., & Başaralı, M. K. (2021). SAPANCA GÖLÜ, TÜRKİYE’DE VİMBA VİMBA, TİNCA TİNCA, SCARDİNİUS ERYTHROPHTHALMUS BALIK TÜRLERİNİN AĞIR METAL YOĞUNLUKLARI VE HALK SAĞLIĞI RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(13), 264–273. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.364