Bilgili, A., & Atila, T. (2021). TÜRKİYE’DE HALK SAĞLIĞI’NDA KULLANILAN BAZI SENTETIK PİRETROİT İNSEKTİSİTLERİN BİYOLOJİK AKTİVİTESİ ÜZERİNE PİPERONİL BUTOKSİT’İN ETKİSİ. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(13), 253–263. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.363