(1)
Bilgili, A.; Hanedan, B. Kedilerde Dermatofitoz Ve Sağaltım Seçenekleri. Euroasia. App. Sci. 2022, 9, 1-8.