(1)
BİLGİLİ, A.; HANEDAN, B. GELECEĞİN KENTLERİNDE KUDUZ HASTALIĞINI ÖNLEME. Euroasia. App. Sci. 2021, 8, 51-60.