(1)
VANLI, S.; KURTOĞLU, F.; BİRİNCİ, A. KARSİNOGENEZDE ÖNEMLİ BİR AKTÖR: FOSFATİDİLİNOSİTOL-3 KİNAZ SİNYAL YOLU. Euroasia. App. Sci. 2021, 8, 110-134.