Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


9 SayıEditör
Dr. Almaz AHMETOV, Dr. Huseyin ERIS, Prof. Dr. Ali BILGILI

Editör Yardımcısı
Nurlan AKHMETOV

Istanbul / TURKEY  2020

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMevlüt TÜRK & Mehmet ALAGÖZ*  
FARKLI TUZ KONSANTRASYONLARININ ÇOK YILLIK ÇİMİN (Lolium perenne L.) ÇİMLENME VE FİDE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Ss, 1-6
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.38
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Zekiye EFE , Seçil ÇALIŞKAN, Ahmet ÇALIŞKAN  
FOTO-AKTİF DEZENFEKSİYONUN ENTEROCOCCUS FAECALIS VE CANDIDA ALBICANS ÜZERİNDEKİ ANTİMİKROBİYAL ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ss, 7-14
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.40
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Meral EKİM & Hasan EKİM  
DERİN VEN TROMBOZU İLE PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR-1 4G/5G GEN POLİMORFİZMİNİN İLİŞKİSİ
Ss, 15-22
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.51
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Serap DOĞAN & Yusuf DOĞAN  
MARDİN KOŞULLARINDA KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris Medik.) GENOTİPLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ
Ss, 23-30
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.52
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Sevinç ŞENER & Canan Nilay DURAN  
MİKROBİYAL İÇERİKLİ BAZI BİTKİ BÜYÜME VE GELİŞME DÜZENLEYİCİLERİN ÖRTÜALTI ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİLERİN VEJETATİF GELİŞİMİ VE MEYVE KALİTESİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ
Ss, 31-38
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.56
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Fevzi YAŞAR  
METİL PROKSİTOL (PM) KULLANIMI İLE BİYODİZELİN SOĞUKTA AKIŞ ÖZELİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Ss, 39-48
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.57
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Hasan Beytullah DÖNMEZ & Rüştü HATİPOĞLU  
ÇAYIR MERALARDAKİ ZEHİRLİ BİTKİLERİN ETKİLERİ VE HAYVAN ZEHİRLENMELERİNE KARŞI ÖNLEYİCİ TEDBİRLER
Ss, 49-55
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.61
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Cengiz KEŞMER , Ayhan GENÇER, Ayben Kılıç PEKGÖZLÜ, Mehmer BEBEKLİ  
SOĞAN KABUĞUNDAN DOĞAL BOYA ELDESİ VE ÜZÜM SİRKESİNİN KAĞIT BOYAMA PERFORMANSI
Ss, 56-63
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.75
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Cengiz KEŞMER , Ayhan GENÇER, Ayben Kılıç PEKGÖZLÜ, Mehmer BEBEKLİ  
KIZILÇAM KABUĞUNDAN DOĞAL BOYARMADDE ÜRETİLMESİ VE BOYAMADA ORGANİK MORDAN KULLANIMININ ETKİSİ
Ss, 64-69
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.76
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Ömmu Gülsüm UZUT & Selim BUYRUKOĞLU  
ARAÇ DEĞERLENDİRME VERİSİ ÜZERİNDE VERİ MADENCİLİĞİ ALGORİTMALARININ HİPERPARAMETRE OPTİMİZASYONU
Ss, 70-76
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.80
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Ömmu Gülsüm UZUT , Selim BUYRUKOĞLU  
VERİ MADENCİLİĞİ ALGORİTMALARI İLE GAYRİMENKUL FİYATLARININ TAHMİNİ
Ss, 77-84
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.81
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Nilgün ONURSAL , Mehmet Can DAL, Ali Rıza KUL, Ömer YAVUZ  
Cu(II) İYONLARININ DOĞAL KARIŞIK TİPTEKİ KİL İLE SULU ORTAMDAN UZAKLAŞTIRILMASI, İZOTERM, KİNETİK VE TERMODİNAMİK PARAMETRELERİN İNCELENMESİ
Ss, 85-103
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.84
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Mehmet KARAMAN , Hüsnü AKTAŞ  
İLERİ KADEME EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) HATLARI İLE TESCİLLİ ÇEŞİTLERİN TARIMSAL ÖZELLİKLER YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI
Ss, 104-113
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.41
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Burak GÖKÇE , Hande YABACI, Sema İşisağ ÜÇÜNCÜ  
ELEKTROMANYETİK ALAN YOĞUNLUĞU: BİYOLOJİ LABORATUVARLARINDA KULLANILAN BAZI ÖZEL AYGITLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
Ss, 114-124
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.85
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Zuhal ÖZÇETİN  
GÜRÜLTÜ FARKINDALIĞINDA MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEN BİR ARAŞTIRMA
Ss, 125-139
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.90
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

İlker İNAL , Muammer DÜNDAR, Hatice YÜCEL, Mustafa ÜNLÜ, Celal YÜCEL  
ÇUKUROVA KOŞULLARINDA FARKLI SU DÜZEYLERİNİN TATLI SORGUMUN POSA VERİMİNE VE SİLAJ KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ
Ss, 140-148
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.93
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Zeynel YETGİN  
KAVŞAK TASARIM-UYGULAMA HATALARININ ANALİZİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Ss, 149-157
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.94
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Medine Çopur DOĞRUSÖZ , Uğur BAŞARAN, Hanife MUT, Erdem GÜLÜMSER  
HİDROPONİK YEŞİL YEM ÜRETİMİNDE ARPA, BUĞDAY VE MÜRDÜMÜĞÜN VERİM VE KALİTELERİNİN ZAMANA BAĞLI DEĞİŞİMİ
Ss, 158-167
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.106
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Esra GÜRSOY & Muhlis MACİT  
HASAT ZAMANININ KABA YEMİN KİMYASAL KOMPOZİSYONU VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Ss, 168-177
Doi Number :http://dx.doi.org/
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Sipan SOYSAL , Fatih ÇIĞ, Murat ERMAN  
SİİRT İLİ KOŞULLARINDA MİKROBİYOLOJİK VE İNROGANİK GÜBRELEMENİN EKMEKLİK VE MAKARNALIK BUĞDAYDA VERİM VE VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Ss, 178-186
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.140
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Gülen ÖZYAZICI , Amir RAHIMI, Fatemeh AHMADI  
EFFECT OF BIOLOGICAL, ORGANIC AND CHEMICAL FERTILIZERS ON SOME ANTIOXIDANT ACTIVITIES AND YIELD OF BASIL (Ocimum basilicum L.)
Ss, 187-194
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.141
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Mehmet KARAMAN , Seyithan SEYDOŞOĞLU, Belgizar ÇAM  
DİYARBAKIR İLİ KOŞULLARINDA AUGMENTED DENEME DESENİNDE EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) GENOTİPLERİNİN TARIMSAL ÖZELLİKLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
Ss, 195-205
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.42
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Çetin Önder İNCEKARA  
EVALUATION OF TURKEY’S INTERNATIONAL ENERGY PROJECTS BY USING FUZZY MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHODS
Ss, 206-217
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.143
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

S.A. KURBANIYAZOVA , R.G.NURKHASIMOVA, K.G.RYSKELDIEVA, G.Sh.ISKAKOVA, A.B. KULMANBETOVA  
REPRODUCTIVE HEALTH OF ADOLESCENT GIRLS LIVING IN TURKESTAN REGION
Ss, 218-221
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.147
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Gani ISSAYEV  
WASTE WATER TREATMENT CHEAP AND EFFECTIVE TECHNOLOGY
Ss, 222-229
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.148
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Sadykova Damezhan ADILKHANOVNA & Kobegenova Hadisha NIYAZALIEVNA, Medeuova Galiya  
ECOLOGICAL CONDITION OF THE CITY OF ALMATY
Ss, 295-302
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.157
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Celal YÜCEL , İlker İNAL, Feyza GÜNDEL, Celile Aylin OLUK, Hatice YÜCEL, Rüştü HATİPOĞLU  
ADANA KOŞULLARINDA BAZI TATLI SORGUM GENOTİPLERİNİN POSA VERİMİ VE SİLAJ KALİTE ÖZELLİKLERİ
Ss, 230-238
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.43
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Derya YÜCEL , Celal YÜCEL, Hasan Ali KARAAĞAÇ, Bülent ÇAKIR, Rüştü HATİPOĞLU  
ADANA KOŞULLARINDA TATLI SORGUMUN BİYOKÜTLE VE BİYOETANOL POTANSİYELENİN BELİRLENMESİ
Ss, 239-246
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.44
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Kağan KÖKTEN & Hatice TANRIVERDİ  
MUŞ İLİ KIYIBAŞI KÖYÜ MERASININ FARKLI YÖNEYLERİNİN BOTANİK KOMPOZİSYONUNUN BELİRLENMESİ
Ss, 247-258
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.45
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Kağan KÖKTEN & Hatice TANRIVERDİ  
MUŞ MERKEZE AİT KIYIBAŞI KÖYÜ MERASININ VERİM VE KALİTESİNİN BELİRLENMESİ
Ss, 259-265
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.46
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Erdal CACAN & Kağan KÖKTEN  
BAZI YONCA GENOTİPLERİNİN (Medicago sativa L.) KES VERİMİ VE KES KALİTESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Ss, 266-272
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.47
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Gülen ÖZYAZICI & Ali BİÇER  
İKİNCİ ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN KARABUĞDAY (Fagopyrum esculentum Moench.)’DA VERMİKOMPOST DOZLARININ VERİM VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
Ss, 273-287
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.48
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Meral EKİM & Hasan EKİM  
HİPERTANSİYON İLE VİTAMİN D DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Ss, 288-294
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.50
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mart 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 1 Şubat 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri