Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


9 SayıEditör
Dr. Almaz AHMETOV, Dr. Huseyin ERIS, Prof. Dr. Ali BILGILI

Editör Yardımcısı
Nurlan AKHMETOV

Istanbul / TURKEY  2020

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMevlüt TÜRK & Mehmet ALAGÖZ*  
FARKLI TUZ KONSANTRASYONLARININ ÇOK YILLIK ÇİMİN (Lolium perenne L.) ÇİMLENME VE FİDE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Ss, 1-6
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.38
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Zekiye EFE , Seçil ÇALIŞKAN, Ahmet ÇALIŞKAN  
FOTO-AKTİF DEZENFEKSİYONUN ENTEROCOCCUS FAECALIS VE CANDIDA ALBICANS ÜZERİNDEKİ ANTİMİKROBİYAL ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ss, 7-14
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.40
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Meral EKİM & Hasan EKİM  
DERİN VEN TROMBOZU İLE PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR-1 4G/5G GEN POLİMORFİZMİNİN İLİŞKİSİ
Ss, 15-22
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.51
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Serap DOĞAN & Yusuf DOĞAN  
MARDİN KOŞULLARINDA KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris Medik.) GENOTİPLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ
Ss, 23-30
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.52
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Sevinç ŞENER & Canan Nilay DURAN  
MİKROBİYAL İÇERİKLİ BAZI BİTKİ BÜYÜME VE GELİŞME DÜZENLEYİCİLERİN ÖRTÜALTI ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİLERİN VEJETATİF GELİŞİMİ VE MEYVE KALİTESİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ
Ss, 31-38
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.56
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Fevzi YAŞAR  
METİL PROKSİTOL (PM) KULLANIMI İLE BİYODİZELİN SOĞUKTA AKIŞ ÖZELİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Ss, 39-48
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.57
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Hasan Beytullah DÖNMEZ & Rüştü HATİPOĞLU  
ÇAYIR MERALARDAKİ ZEHİRLİ BİTKİLERİN ETKİLERİ VE HAYVAN ZEHİRLENMELERİNE KARŞI ÖNLEYİCİ TEDBİRLER
Ss, 49-55
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.61
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Cengiz KEŞMER , Ayhan GENÇER, Ayben Kılıç PEKGÖZLÜ, Mehmer BEBEKLİ  
SOĞAN KABUĞUNDAN DOĞAL BOYA ELDESİ VE ÜZÜM SİRKESİNİN KAĞIT BOYAMA PERFORMANSI
Ss, 56-63
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.75
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Cengiz KEŞMER , Ayhan GENÇER, Ayben Kılıç PEKGÖZLÜ, Mehmer BEBEKLİ  
KIZILÇAM KABUĞUNDAN DOĞAL BOYARMADDE ÜRETİLMESİ VE BOYAMADA ORGANİK MORDAN KULLANIMININ ETKİSİ
Ss, 64-69
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.76
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Ömmu Gülsüm UZUT & Selim BUYRUKOĞLU  
ARAÇ DEĞERLENDİRME VERİSİ ÜZERİNDE VERİ MADENCİLİĞİ ALGORİTMALARININ HİPERPARAMETRE OPTİMİZASYONU
Ss, 70-76
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.80
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Ömmu Gülsüm UZUT , Selim BUYRUKOĞLU  
VERİ MADENCİLİĞİ ALGORİTMALARI İLE GAYRİMENKUL FİYATLARININ TAHMİNİ
Ss, 77-84
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.81
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Nilgün ONURSAL , Mehmet Can DAL, Ali Rıza KUL, Ömer YAVUZ  
Cu(II) İYONLARININ DOĞAL KARIŞIK TİPTEKİ KİL İLE SULU ORTAMDAN UZAKLAŞTIRILMASI, İZOTERM, KİNETİK VE TERMODİNAMİK PARAMETRELERİN İNCELENMESİ
Ss, 85-103
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.84
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Mehmet KARAMAN , Hüsnü AKTAŞ  
İLERİ KADEME EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) HATLARI İLE TESCİLLİ ÇEŞİTLERİN TARIMSAL ÖZELLİKLER YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI
Ss, 104-113
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.41
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Burak GÖKÇE , Hande YABACI, Sema İşisağ ÜÇÜNCÜ  
ELEKTROMANYETİK ALAN YOĞUNLUĞU: BİYOLOJİ LABORATUVARLARINDA KULLANILAN BAZI ÖZEL AYGITLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
Ss, 114-124
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.85
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Zuhal ÖZÇETİN  
GÜRÜLTÜ FARKINDALIĞINDA MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEN BİR ARAŞTIRMA
Ss, 125-139
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.90
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

İlker İNAL , Muammer DÜNDAR, Hatice YÜCEL, Mustafa ÜNLÜ, Celal YÜCEL  
ÇUKUROVA KOŞULLARINDA FARKLI SU DÜZEYLERİNİN TATLI SORGUMUN POSA VERİMİNE VE SİLAJ KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ
Ss, 140-148
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.93
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Zeynel YETGİN  
KAVŞAK TASARIM-UYGULAMA HATALARININ ANALİZİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Ss, 149-157
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.94
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Medine Çopur DOĞRUSÖZ , Uğur BAŞARAN, Hanife MUT, Erdem GÜLÜMSER  
HİDROPONİK YEŞİL YEM ÜRETİMİNDE ARPA, BUĞDAY VE MÜRDÜMÜĞÜN VERİM VE KALİTELERİNİN ZAMANA BAĞLI DEĞİŞİMİ
Ss, 158-167
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.106
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Esra GÜRSOY & Muhlis MACİT  
HASAT ZAMANININ KABA YEMİN KİMYASAL KOMPOZİSYONU VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Ss, 168-177
Doi Number :http://dx.doi.org/
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Sipan SOYSAL , Fatih ÇIĞ, Murat ERMAN  
SİİRT İLİ KOŞULLARINDA MİKROBİYOLOJİK VE İNROGANİK GÜBRELEMENİN EKMEKLİK VE MAKARNALIK BUĞDAYDA VERİM VE VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Ss, 178-186
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.140
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Gülen ÖZYAZICI , Amir RAHIMI, Fatemeh AHMADI  
EFFECT OF BIOLOGICAL, ORGANIC AND CHEMICAL FERTILIZERS ON SOME ANTIOXIDANT ACTIVITIES AND YIELD OF BASIL (Ocimum basilicum L.)
Ss, 187-194
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.141
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Mehmet KARAMAN , Seyithan SEYDOŞOĞLU, Belgizar ÇAM  
DİYARBAKIR İLİ KOŞULLARINDA AUGMENTED DENEME DESENİNDE EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) GENOTİPLERİNİN TARIMSAL ÖZELLİKLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
Ss, 195-205
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.42
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Çetin Önder İNCEKARA  
EVALUATION OF TURKEY’S INTERNATIONAL ENERGY PROJECTS BY USING FUZZY MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHODS
Ss, 206-217
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.143
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

S.A. KURBANIYAZOVA , R.G.NURKHASIMOVA, K.G.RYSKELDIEVA, G.Sh.ISKAKOVA, A.B. KULMANBETOVA  
REPRODUCTIVE HEALTH OF ADOLESCENT GIRLS LIVING IN TURKESTAN REGION
Ss, 218-221
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.147
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Gani ISSAYEV  
WASTE WATER TREATMENT CHEAP AND EFFECTIVE TECHNOLOGY
Ss, 222-229
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.148
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Sadykova Damezhan ADILKHANOVNA & Kobegenova Hadisha NIYAZALIEVNA, Medeuova Galiya  
ECOLOGICAL CONDITION OF THE CITY OF ALMATY
Ss, 295-302
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.157
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Celal YÜCEL , İlker İNAL, Feyza GÜNDEL, Celile Aylin OLUK, Hatice YÜCEL, Rüştü HATİPOĞLU  
ADANA KOŞULLARINDA BAZI TATLI SORGUM GENOTİPLERİNİN POSA VERİMİ VE SİLAJ KALİTE ÖZELLİKLERİ
Ss, 230-238
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.43
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Derya YÜCEL , Celal YÜCEL, Hasan Ali KARAAĞAÇ, Bülent ÇAKIR, Rüştü HATİPOĞLU  
ADANA KOŞULLARINDA TATLI SORGUMUN BİYOKÜTLE VE BİYOETANOL POTANSİYELENİN BELİRLENMESİ
Ss, 239-246
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.44
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Kağan KÖKTEN & Hatice TANRIVERDİ  
MUŞ İLİ KIYIBAŞI KÖYÜ MERASININ FARKLI YÖNEYLERİNİN BOTANİK KOMPOZİSYONUNUN BELİRLENMESİ
Ss, 247-258
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.45
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Kağan KÖKTEN & Hatice TANRIVERDİ  
MUŞ MERKEZE AİT KIYIBAŞI KÖYÜ MERASININ VERİM VE KALİTESİNİN BELİRLENMESİ
Ss, 259-265
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.46
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Erdal CACAN & Kağan KÖKTEN  
BAZI YONCA GENOTİPLERİNİN (Medicago sativa L.) KES VERİMİ VE KES KALİTESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Ss, 266-272
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.47
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Gülen ÖZYAZICI & Ali BİÇER  
İKİNCİ ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN KARABUĞDAY (Fagopyrum esculentum Moench.)’DA VERMİKOMPOST DOZLARININ VERİM VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
Ss, 273-287
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.48
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Meral EKİM & Hasan EKİM  
HİPERTANSİYON İLE VİTAMİN D DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Ss, 288-294
Doi Number :http://dx.doi.org/10.38065/euroasiaorg.50
Anahtar Kelimeler | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Eylül sayısı 

  (25.09.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Kasım Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri