Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇAR ŞLAMI İLE TAŞIYICI FLOTASYON-ŞIRNAK ASFALTİT ŞLAMININ YIKANMASI
(CARRIER FLOTATION BY CHAR SLIME - WASHING OF ŞIRNAK ASPHALTITE SLIMES )

Yazar : Yıldırım İsmail Tosun  & Fethullah Chichek  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 20
Sayfa : 55-64
    


Özet

200 mikron boyutunun altındaki Şırnak asfaltit balçıkları bu çalışmada temizlenmektedir. Kolon flotasyonunun temiz kömür ürünleri, ara ürünler ve şeyl atıkları ile modifiye kolon hücresinden yaş formda alınır. Hidrosiklon, aglomerat bağlayıcı ve yıkama dekantasyonunun kullanımı, beslemeyle ve iç döngüyle kolonda yüzdürme işlemi bu çalışmada uygun bir potansiyel yöntem olmuştur. Bu yöntem ile yüksek verimli ve düşük katı oranlı kömür bulamaçları ile ultra ince boyutlu yağlı çamurlar temizlenebilmektedir. Aynı zamanda yağlı taşıyıcı çar köpüğü ile arıtırılması sonucunda yüksek verimli atık su arıtımı sağlanmıştır. Bu nedenle, bu çalışmada uygulanan yöntem, petrol ve sondaj endüstrisindeki yağlı atıksuların arıtılması için optimum bir atıksu arıtma teknolojisi olarak tasarlanabilir. Hava jetli iç döngülü kolon flotasyonunda havalandırma işlemi, göl suyu arıtımı ve tatlı su arıtımında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, kömür yıkama ve çevresel atıksu arıtımı için iç döngülü çar taşıyıcılı kolon flotasyonu, hidrosiklon üstakımları ve aglomerasyon prosesleri optimize edilmiştir. Kül ve kükürt içeriğinde %48 kül azalması ve %34 kükürt azalması sağlanmıştır.Anahtar Kelimeler
şlam yüzdürme, kolon flotasyonu, taşıyıcı flotasyon, modifiye flotasyon, koagülasyon, asfaltit şlamı, çar, aktif karbon

Abstract

Şırnak asphaltite slime below 200 micron size is processed. The clean coal products of the column flotation are received with mid-products and shale settlements in the modified column cell in the baffled form. The use of hydrocyclone, agglomerate thickener and wash decantation has been a suitable potential method after the driven and internal loop column flotation. With this method, ultrafine sized oily sludges with high efficiency and low solid rate coal washing are provided. It also enabled highly efficient wastewater treatment as a result of separating the oil with czar foam. Therefore, the method applied in this study can be designed as an optimum wastewater treatment technology for the treatment of oily wastewater in the oil and drilling industry. The aeration process in internal loop column flotation with air jet is widely used in lake water treatment and fresh water treatment. In this study, internal loop carrier column flotation, hydrocyclone overflows and microwave processes are optimized for coal washing and environmental wastewater treatment. The ash and sulfur contents decreased to a level of 48% ash reduction and a 34% sulphur reduction.Keywords
slime flotation, column flotation, carrier flotation, modified flotation, coagulation, asphaltite slime, active carbon

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 20 Nisan 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri