Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EVALUATION OF AESTHETIC RESTORATIONS PREPARED BY UNDERGRADUATE STUDENTS ON TYPODONT MODELS
(EVALUATION OF AESTHETIC RESTORATIONS PREPARED BY UNDERGRADUATE STUDENTS ON TYPODONT MODELS )

Yazar : Ayşe Dina ERDİLEK  , Merve ŞAHİN, Begüm GÜRAY EFES  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 20
Sayfa : 6-14
    


Özet

Diş hekimliği fakültesi müfredatı teorik ve pratik dersleri temel alır. Öğrenciler, dişlere uygulayacakları restorasyonların ideal fonksiyonel ve estetik özelliklerini yerine getirebilmek için, gerçek hastalardan önce fantom model veya simülatörler gibi güvenli ortamlarda pratik yaparlar. Bu çalışma, farklı dönemlerde eğitim gören diş hekimliği öğrencileri tarafından uygulanan sınıf IV estetik restorasyonları; yüzey parlaklığı, anatomik form, marjinal adaptasyon ve proksimal kontak noktası açısından değerlendirmeyi amaçlamıştır. Fantom model üzerinde hazırlanmış sınıf IV kaviteler, 2, 3, 4 ve 5. sınıf diş hekimliği öğrencileri (n=15) tarafından restore edildi. Restorasyonlarda universal adeziv ve nanohibrit reçine kompozit kullanıldı. Daha sonra restorasyonlar modifiye FDI kriterlerine göre değerlendirildi. Elde edilen sonuçlar Kruskal–Wallis tek yönlü varyans analizi ve t-testi ile analiz edildi. 2, 4 ve 5. sınıf öğrencileri tarafından yapılan restorasyonların modifiye FDI skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. 3. sınıf öğrencileriyse insizal marjinal adaptasyon kriterinde, diğer öğrencilerden daha az başarılı bulunmuştur. Toplamda 60 restorasyondan 47 tanesi (%78,3), değerlendirilen tüm kriterlerde en az ‘klinik olarak yeterli’ olarak skorlanmıştır. Kadın ve erkek öğrenciler tarafından yapılan restorasyonların başarısında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmemiştir. Teorik ve pratik eğitim ile desteklenen iki yıllık preklinik çalışması, öğrencilerin klinik uygulamada ihtiyaç duyulan temel restoratif becerileri kazanmaları için yeterli olabilmektedir.Anahtar Kelimeler
Operatif diş hekimliği, Diş hekimliği eğitimi, Klinik beceri, Preklinik eğitimi, Fantom model

Abstract

The dental school curriculum is based on theoretical and practical courses. Before real patients, students practice on secure environments like typodonts or simulators to manage the functional and aesthetic properties of tooth restorations. This study aimed to evaluate the quality of class IV aesthetic restorations prepared by undergraduate dental students across different years of training, in terms of surface gloss, anatomic form, marginal adaptation, and proximal contact. Four consecutive classes of dental students (n = 15) were tasked with restoring a class IV cavity on a typodont tooth. Restorations were performed using a universal adhesive and nanohybrid resin composite. Evaluations were performed using the modified FDI criteria. Data were statistically analyzed by Kruskal–Wallis one-way analysis of variance, along with a t-test. The FDI scores for restorations by second-, fourth-, and fifth-year dental students were not significantly different. Third-year students had less success than others only in terms of incisal marginal adaptation. Forty-seven of the 60 (78.3%) restorations were clinically sufficient in all of the evaluated criteria. There were no statistically significant differences between the restorations performed by female and male students. The two-year preclinical training along with theoretical and practical education is sufficient for students to acquire basic restorative skills needed in clinical practice.Keywords
Operative dentistry, Dental education, Clinical skills, Preclinical course, Typodont

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 20 Nisan 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri