Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İZMIR KÖRFEZINDE DENIZ JEOFIZIĞI ARAŞTIRMALARI ILE POTANSIYEL YAPAY RESIF ALANLARININ BELIRLENMESI
(DETERMINATION OF POTENTIAL ARTIFICIAL REEF AREAS BY MARINE GEOPHYSICS RESEARCH IN İZMIR BAY )

Yazar : Tarık İLHAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 19
Sayfa : 95-102
    


Özet

Yapay resifler en genel tabirle, biyolojik çeşitliliğin az olduğu bölgelerdeki deniz yaşamını hareketlendirmek ve balıkçılığı iyileştirmek amacıyla inşa edilmiş insan yapımı su altı yapılarıdır. Ancak yapay resiflerin ikinci dünya savaşının ardından Japonlar tarafından kullanılmaya başlamasıyla birlikte erozyon önleme, turizm, doğal mercan resiflerinin yeniden arttırılmasına katkıda bulunmak ve hatta bazı hastalıkları tedavi etmek için dahi kullanım amaçları ortaya çıkmıştır. Türkiye'de son 30 yıldır, başta turizm potansiyelini arttırmak, bozulan ekosistemlerin yeniden canlandırılmasını sağlamak ve kontrolsüz balıkçılığın önüne geçmek amacıyla uygun görülen alanlarda yapay resif uygulamaları yapılmaktadır. İzmirde, ilk olarak 1989 yılında Ege Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi’nin (EGE-SÜF) tarafından Körfeze 10 adet troleybüsün batırılmasıyla başlanan yapay resif oluşturma çalışmalarına sonraki yıllarda yine Ege Üniversitesi, yerel belediyeler ve balıkçı kooperatiflerinin iş birliği ile devam edilmiştir. 2017 yılında İzmir Körfezinde üç pilot deniz alanında (Maltepe, Urla ve Gülbahçe Körfezi) Dokuz Eylül-3 araştırma gemisiyle yapılan jeolojik ve jeofizik çalışmalar ile gelecekde en ufak negatif ekolojik etkiye sebep vermeyecek uygun yapay resif alanları belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuçta, yapay resiflerin konulabileceği alanlar tespit edilmiş ve deniz turizmi ile birlikte İzmir Körfezi'nin canlı ve cansız aktivitesinin arttırılması için resiflerin önemine işaret edinilmiştir.Anahtar Kelimeler
İzmir Körfezi, Yapay Resifler, Ekosistem, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği

Abstract

Artificial reefs are man-made underwater structures built to stimulate marine life and improve fisheries in areas with low biodiversity. However, with the use of artificial reefs by the Japanese after the second world war, their use has emerged to prevent erosion, tourism, contribute to the re-increase of natural coral reefs and even treat some diseases. In the last 30 years, artificial reef applications have been carried out in suitable areas in Turkey in order to increase the tourism potential, to restore the degraded ecosystems and to prevent uncontrolled fisheries. In İzmir, the work on creating artificial reefs, which was first started by the Ege University Faculty of Fisheries (EGE-SÜF) in 1989, with the sinking of 10 trolleybuses into the Gulf, continued in the following years with the cooperation of Ege University, local municipalities and fishermen's cooperatives. In 2017, with the geological and geophysical studies carried out with the Dokuz Eylül-3 research ship in three pilot sea areas (Maltepe, Urla and Gülbahçe Bay) in İzmir Bay, suitable artificial reef areas that will not cause the slightest negative ecological impact in the future were tried to be determined. As a result, areas where artificial reefs can be placed have been determined and the importance of reefs has been pointed out in order to increase the living and non-living activity of İzmir Bay together with sea tourism.Keywords
İzmir Bay, Artificial Reefs, Ecosystem, Marine Geology and Geophysics

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mart 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 1 Şubat 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri