Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


POLİPROPİLEN ELYAF KATKILI HORASAN HARCININ ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
(INVESTIGATION OF THE PROPERTIES OF HORASAN MORTAR WITH POLYPROPYLENE FIBER ADDITIVE )

Yazar : İsmail KILIÇ  & Nimet ŞİMŞEK  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 19
Sayfa : 72-82
    


Özet

Bu çalışma, tarihi eserlerde sıkça kullanılan horasan harcı üzerinde yapılmıştır. Horasan harcı üretiminde katkı olarak polipropilen elyaf kullanılmıştır. Harç karışımı, doğal hidrolik kireç, tuğla kırığı, standart kum, polipropilen elyaf ve su ile oluşturulmuştur. Karışımlarda, 0-2mm ve 0-4mm olmak üzere iki farklı boyutta tuğla kırığı kullanılmıştır. Ayrıca, polipropilen elyaf harçlara %0,2, %0,4, %0,6, %0,8 ve %1 oranlarında katılmış ve değişen katkı oranlarının, harçların özellikleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Harç kalıbı kullanılarak, 40mmx40mmx160mm boyutlarında prizmatik horasan harcı örnekleri üretilmiştir. Üretilen, taze horasan harçları üzerinde yayılma deneyi, 28 ve 90 günlük prizmatik harç örnekleri üzerinde ise birim hacim ağırlık, su emme, ultrases geçiş süresi, eğilme dayanımı ve basınç dayanımı deneyleri yapılmıştır. Elde edilen verilere göre en yüksek dayanım değerlerine, 0-4mm boyutunda tuğla kırığı ile birlikte, %0,6 oranında polipropilen elyaf kullanılmasıyla ulaşılmıştır. Horasan harcı karışımında, 0-2mm boyutunda tuğla kırığı kullanılması durumunda ise %0,8 oranında polipropilen elyaf kullanılması gerektiği belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Polipropilen elyaf, Horasan harcı, Hidrolik kireç, Kireç harcı

Abstract

This study was carried out on horasan mortar which is frequently used in historical artifacts. Polypropylene fiber was used as an additive in the production of horasan mortar. The mortar mix is composed of natural hydraulic lime, brick broken, standard sand, polypropylene fiber and water. Two different sizes of brick broken, 0-2mm and 0-4mm, were used in the mixtures. In addition, 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8% and 1% polypropylene fibers were added to the mortars and the effect of varying additive ratios on the properties of the mortars was investigated. 40mmx40mmx160mm prismatic horasan mortar samples were produced using a mortar mold. On the produced horasan mortars, the spreading test, on the 28 and 90 days prismatic mortar samples, unit volume weight, water absorption, ultrasound transit time, bending strength and compressive strength tests were carried out. According to the data obtained, the highest strength values were achieved by using 0-4mm brick broken and 0.6% polypropylene fiber. It has been determined that 0.8% polypropylene fiber should be used in the case of 0-2mm brick broken in the horasan mortar mixture.Keywords
Polypropylene fiber, Horasan mortar, Hydraulic lime, Lime mortar

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mart 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 1 Şubat 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri