Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AŞI İKNA ÇALIŞMASI : BİR İLÇE ÖRNEĞİ
(VACCINE CONVINCING STUDY: A COUNTY EXAMPLE )

Yazar : Tevhid AYDIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 19
Sayfa : 64-71
    


Özet

Aşılar, tıbbın insanlığa sağladığı en büyük başarılar arasında olup bugüne kadar milyonlarca kişinin yaşamını kurtarmıştır. Geçmişte salgın hastalıkların yıkıcı etkilerinin pek çok sosyal, coğrafi, ekonomik, kültürel etkilere yol açtığı gözlenmiştir. Bu çalışmada amacımız; COVID-19 pandemisi sırasında Türkiye’de normalleşme sürecinin başlaması için, COVID-19 aşısını yaptırmamış kişiler ile görüşerek aşı reddinin birey ve toplum sağlığı açısından zararları konusunda bilgilendirmek amaçlanmıştır. Kesitsel tipteki bu araştırmada aşı reddinde bulunan kişiler telefon ile aranarak onayları alındıktan bilgilendirme yapılmıştır. Görüşmeler, 01.06.2021 ile 01.10.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş, aşı reddine ilişkin görüşleri araştırılmıştır. 01.06.2021 tarihine kadar aşı yaptırmamış 4357 kişi telefon ile aranmıştır. Çalışmaya katılanların %58,8 (n:2564)’i kadın, % 41,2 (n:1793)’si ise erkekti. Çalışmaya katılanlar 18-65 yaş arasını oluşturmaktaydı. Katılımcıların %79 (n:3446) ’u aşı yapılması konusunda ikna edilmiş, bunların %67 (n:2922) ‘sinin sonraki telefon görüşmelerinde aşı olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %6,5(n:282)’u aşı konusunda ikna edilememiş aşı olmayacaklarını belirtirken; %5,7(n:247) ‘si aşı yaptırma konusunda kararsız kalmıştır. 4 kişinin yakın zamanda öldüğü tespit edilirken; %8,7(n:378) ‘sine de telefon numarasının hatalı olması nedeniyle ulaşılamamıştır. Çalışmamızda COVID-19 pandemisi için ülkemizde normalleşme sürecine hızlı bir şekilde geçilebilmesi için aşı yaptırma konusunda aydınlatıcı bilgiler verildiği takdirde bir kısmın ikna olabildiği, fikirlerinin değiştiği gözlenmiştir. Aşıların bireysel ve toplumsal faydaları düşünüldüğünde aşı ret oranlarını azaltmaya yönelik çalışmaların önemi ortaya çıkmaktadır.Anahtar Kelimeler
Pandemi,COVID-19, Aşı reddi

Abstract

Vaccines are among the greatest achievements of medicine to humanity and have saved the lives of millions of people to date. In the past, it has been observed that the devastating effects of epidemics caused many social, geographical, economic and cultural effects. Our aim in this study; In order to start the normalization process in Turkey during the COVID-19 pandemic, it was aimed to inform people who have not been vaccinated against COVID-19 about the harms of vaccine refusal in terms of individual and public health. In this cross-sectional study, people who refused vaccination were called by phone and informed after their consent was obtained. Interviews were held between 01.06.2021 and 01.10.2021, and their views on vaccine rejection were investigated. 4357 people who had not been vaccinated until 01.06.2021 were called by phone. 58.8% (n:2564) of the participants were female and 41.2% (n:1793) were male. The participants in the study were between the ages of 18-65. 79% (n:3446) of the participants were convinced to vaccinate, and 67% (n:2922) of them were found to be vaccinated in subsequent phone calls. 6.5% (n:282) of the participants stated that they would not be vaccinated if they were not convinced about the vaccine; 5.7% (n:247) of them were undecided about getting vaccinated. While it was determined that 4 people died recently; 8.7%(n:378) could not be reached due to the wrong phone number. In our study, it was observed that some of them could be convinced and their ideas changed if enlightening information was given about the COVID-19 pandemic so that the normalization process in our country could be passed quickly. Considering the individual and social benefits of vaccines, the importance of studies to reduce vaccine rejection rates emerges.Keywords
Pandemic, COVID-19, Vaccine rejection.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mart 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 1 Şubat 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri