Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TARİHİ YAPILARDAKİ DOĞAL AYDINLATMA UYGULAMALARI
(DAYLIGHTING APPLICATIONS IN HISTORICAL BUILDINGS )

Yazar : Tuğba İnan GÜNAYDIN  , Gizem ÖZAL, Z. Hafsa ÖZDEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 19
Sayfa : 55-63
    


Özet

Küresel ısınma ve azalan doğal enerji kaynakları bağlamında, binalarda enerji tüketiminin azaltılmasına odaklanmak gerekmektedir. Enerji etkin tasarım çözümlemeleri günümüzde yenilebilir enerji kaynaklarının azalmasından dolayı ön plana çıkmaktadır. Doğal aydınlatma enerjiyi etkin kullanmanın en önemli yollarından biridir. Bir mekandaki görsel konforun sağlanmasında ışık önemli etkiye sahiptir. Günışığı aydınlatması, enerji performansını ve kullanıcıların görsel konforunu iyileştirmek için bir tür pasif stratejidir. İnsan sağlığına, performansına ve verimine katkı sağlamaktadır. Doğal aydınlatmanın uygun şekilde tasarlanması enerji etkin mimari tasarımlarda büyük öneme sahiptir. Binanın aydınlatmasında birincil olarak doğal aydınlatma faktörleri göz önünde bulundurularak tasarımlar yapılmalıdır. İyi bir aydınlatmanın en temel özelliği yeterli düzeyde aydınlık seviyesini sağlayacak şekilde olmasıdır. Kültürel miras yapıları, inşa edildikleri dönemlerde güneş ışığından maksimum düzeyde faydalanma amacıyla farklı tasarım ilkeleri doğrultusunda inşa edilmiştir. Pencere açıklıkları, pencere duvar oranları, çatı pencereleri geçmişten günümüze doğal aydınlatmada önemli rol oynayan tasarım unsurlarıdır. Bu çalışmada Niğde’de seçilmiş olan farklı fonksiyonlara sahip altı farklı tarihi bina örneği doğal aydınlatma tasarım yaklaşımları açısından değerlendirilmiştir. Tarihi yapılarda, farklı boyutlarda pencere açıklıkları veya tepe pencereleri ile aydınlatma gerçekleştirilmiştir. Yapının bulunduğu konum, iklim koşulları, inşa edilirken kullanılan malzeme pencere açıklıklarının boyutlarında etken faktör olmuştur. Çalışmada elde edilen bulguların benzer dönemlerde yapılmış olan benzer bina türleri açısından fikir vereceği düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler
Doğal aydınlatma, enerji etkin binalar, tarihi binalar.

Abstract

Based on global warming and decreasing natural energy resources, it is necessary to focus on reducing energy consumption in buildings. Nowadays, energy efficient design solutions come to the fore due to the decrease in renewable energy sources. Natural light is one of the most important ways to save energy. Light has an important effect on providing visual comfort in a space. Daylighting is a kind of passive strategy to improve energy performance and users’visual comfort. It can contribute to human health, performance and productivity. Appropriate design of daylighting is of great importance in energy efficient architectural designs. In the lighting of the building, designs should be made primarily by considering the daylighting factors. The most basic feature of good lighting is to provide a sufficient level of illumination. Cultural heritage structures were built in accordance with different design principles in order to benefit from sunlight at the maximum level during the period they were built. Window openings, window wall ratios, skylights are design elements that play an important role in natural lighting from past to present. In this study, six different historical building samples with different functions selected in Niğde were evaluated in terms of natural lighting design approaches. In historical buildings, lighting was realized with window openings or skylights of different sizes. The location of the building, the climatic conditions, the material used in the construction were factors in the size of the window openings. It is thought that the findings obtained in the study will give an idea in terms of similar building types built in similar periods.Keywords
Daylighting, energy efficient buildings, historical buildings.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mart 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 1 Şubat 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri