Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AN INVESTIGATION ON THE REMOVAL OF ANIONIC AND CATIONIC DYES IN WASTEWATER BY USING SONO-PHOTOCATALYTIC OXIDATION PROCESSES
(SONO-FOTOKATALİTİK OKSİDASYON PROSESLERİ KULLANILARAK ATIKSULARDA ANYONİK VE KATYONİK BOYALARIN GİDERİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME )

Yazar : Murat KIRANŞAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 19
Sayfa : 43-54
    


Özet

Sanayinin gelişmesine bağlı olarak atık suların neden olduğu temiz su sorunu ve diğer çevre sorunları ortaya çıkmıştır. Günümüzde sanayileşme artmış ve çevre kirliliği önemli bir sorun haline gelmiştir. Çeşitli endüstriyel kaynaklardan su ortamına salınan atıklar, doğal dengeyi bozarak canlıları ve üzerinde yaşadığımız ekosistemi olumsuz etkilemektedir. Bundan dolayı, nehir ve göl sularındaki boya atıklarının uzaklaştırılması ve arıtılması önemli bir çevre sorunu olmaya başlamıştır. Anyonik ve katyonik boya atıkların gideriminde geleneksel arıtım yöntemleri kullanılmaktadır. Ancak boya atıklarının giderilmesinde klasik atıksu arıtma prosesleri enerji verimliliği açısından iyi bir yaklaşım değildir. Sono-fotokatalitik proses, anyonik ve katyonik boyaların atık sudan uzaklaştırılması için tercih edilen alternatif proseslerden biridir. Sono-fotokatalitik oksidasyon işlemi, sinerjik etki sonucunda ultrasonik ses dalgaları ve ultraviyole radyasyonun katalizör desteği ile birlikte kullanılmasıdır. Sono-fotokatalitik arıtma prosesi, ileri oksidasyon proseslerinin ve kimyasal reaksiyonun verimliliğini büyük ölçüde artırır. Sono-fotokatalitik prosesin etkisi, iki prosesin (sonokatalitik ve fotokatalitik proses) toplam etkilerinden daha büyüktür.Anahtar Kelimeler
Anyonik ve Katyonik Boyalar, Ultrasonik Işınlama, UV Işınlama, Hidroksil Radikali, Sono-fotokatalitik Oksidasyon

Abstract

Depending on the development of the industry, the problem of clean water caused by wastewater and other environmental problems have emerged. Today, industrialization has increased and environmental pollution has become an important problem. Wastes released into the aquatic medium from various industrial sources disrupt the natural stabilize and adversely affect living things and the ecosystem we live on. Therefore, the removal and treatment of dye wastes in river and lake waters has started to be a important environmental problem. Classical treatment methods are used for the removal of anionic and cationic dye wastes. However, classical wastewater treatment processes are not a good approach in terms of energy efficiency in the removal of dye waste. Sono-photocatalytic process is one of the preferred alternative processes for the removal of anionic and cationic dyes from wastewater. Sono-photocatalytic oxidation process is the simultaneous use of ultrasound waves and ultraviolet radiation with catalyst support as a result of the synergistic effect. The sono-photocatalytic treatment process greatly increases the efficiency of advanced oxidation processes and chemical reaction. The effect of the sono-photocatalytic process is greater than the combined effects of the two processes (sonocatalytic and photocatalytic process).Keywords
Anionic and Cationic Dyes, Ultrasonic Irradiation, UV Irradiation, Hydroxyl Radical

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mart 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 1 Şubat 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri