Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KARADAN BAĞIMSIZ DENİZ ALTI TÜRBİNLERİ İLE ŞARJ İSTASYONU
(CHARGING STATION WITH LAND-INDEPENDENT SUBSEA TURBINES )

Yazar : Adile AKPUNAR  , Emre ERCAN, Bülent USTAOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 19
Sayfa : 30-35
    


Özet

Dünyada fosil yakıt kullanımından dolayı çevre kirliliği oluşması ve canlıların soylarının tükenmesi gibi bir takım kaygı verici sorunlar ortaya çıkmıştır. Bunlara çözüm bulmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgi artmıştır. Ülkemizde de yenilenebilir enerji sistemleri üzerine çalışmalar yapılmakta ve kullanımı artmaktadır. Böylece ülkemizin dışa bağımlılığının da önüne geçilmiş olunmaktadır. Ülkemizde yenilenebilir enerji araştırılmalarına bakıldığında genellikle güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve gelgit enerjisi ile ilgili uygulamalar yapıldığı görülmektedir. Güneş enerjisinden enerji alabilmek için güneşin olması beklenir. Rüzgâr enerjisinden enerji alabilmek için ise rüzgârın olması, gelgit enerjisi deniz seviyesinin yükselmesi gerekmektedir. Çalışma karadan bağımsız bir şekilde elektrikli deniz araçlarının elektrik ihtiyacını karşılanmasına yönelik bir araştırmadır. Denizaltı türbini, deniz altındaki akış enerjisinin dönme enerjisine dönüştürerek elektrik enerjisi elde eder. Deniz altından alınan enerji ise günün her saatinde kesintisiz elde edilir. Denizaltı türbinleri rüzgâr türbinlerine her ne kadar yapısal olarak benzese de birçok konuda farklılıklar göstermektedir. Bunlardan birisi denizaltındaki akıntı hızının 2 m/s ile 3 m/s arasında olan türbinden alınan enerjinin, eşdeğer bir rüzgâr türbininden alınan enerjiden yaklaşık olarak dört kat fazla yıllık güç elde edildiği tespit edilmiştir. Aynı zamanda su yoğunluğu hava yoğunluğundan 800 kat daha fazladır ve su akış hızı çok daha düşüktür. Bu çalışma, karadan bağımsız bir elektrik santrali kurulmasını, 25-30 metre derinliğe bir denizaltı türbini yerleştirilmesini ve deniz yüzeyinde kurulu batarya sistemlerini denizaltı akıntılarından türbin vasıtasıyla en az kayıpla elektrik enerjisi elde ederek şarj etmeyi amaçlamaktadır. İnsansız deniz araçları da olmak üzere elektrikli deniz araçları bu istasyonlarda gerekli elektrik enerjisini temin edebileceklerdir. Denizaltı türbinler ile elektrik üretimi sadece karaya elektrik temin edilmesi için kurulan istasyonlar mevcuttur. Fakat karadan bağımsız istasyonları henüz literatürde ve uygulama da yoktur.Anahtar Kelimeler
Şarj İstasyonu, Deniz altı Türbini, Yenilenebilir Enerji

Abstract

Due to the use of fossil fuels, some worrisome problems such as environmental pollution and the extinction of living things have emerged in the world. To find solutions to these, interest in renewable energy sources has increased. In our country, studies are carried out on renewable energy systems and usage of this kind of energy is increasing. Thus, foreign dependencies of our country will be prevented. When we look at the renewable energy research in our country, it is seen that applications related to solar energy, wind energy, and tidal energy are mostly carried out. To obtain energy from the sun, the sun is expected. To obtain energy from wind, there must be wind. To obtain energy from the tide, the sea level must rise. The study is research aimed at meeting the electricity needs of electric marine vehicles independently from land. The subsea turbine obtains electrical energy by converting the flow energy under the sea into rotational energy. The energy taken from under the sea is obtained uninterruptedly at all hours of the day. Although subsea turbines are structurally similar to wind turbines, they differ in many aspects. It has been determined that the energy taken from the turbine, one of which has a subsea current velocity between 2 m/s and 3 m/s, is approximately four times more annual power than the energy taken from an equivalent wind turbine. At the same time, the density of water is 800 times higher than the density of air, and the water flow rate is much lower. This study aims to establish a land-independent power plant, to place a subsea turbine at a depth of 25-30 meters and to charge the battery systems installed on the sea surface by obtaining electrical energy with the least loss from undersea currents through the turbine. Electric marine vehicles, including unmanned sea vehicles, will be able to supply the necessary electrical energy at these stations. There are stations established for the generation of electricity with subsea turbines only for supplying electricity to the land. However, land-independent stations are not yet available in the literature and in practice.Keywords
Charge Station, Subsea Turbine, Renewable Energy

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mart 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 1 Şubat 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri