Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PANDEMİ DÖNEMİNDE MAGNEZYUMUN BİR MİKRO-BESİN UNSURU OLARAK ÖNEMİ
(THE IMPORTANCE OF MAGNESIUM AS A MICRO-NUTRITIONAL INGREDIENT DURING THE PANDEMIC PERIOD )

Yazar : Hasan EKİM  & Meral EKİM  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 19
Sayfa : 24-29
    


Özet

Canlı organizmalar için gerekli bir elektrolit olan magnezyum (Mg) periyodik tablonun ikinci grubunda bulunan toprak alkali bir metaldir. Mg’un adenozin trifosfat (ATP) sentezi ve kullanımı dahil olmak üzere çeşitli metabolik süreçlerde çok önemli rolleri vardır. Enerji üretimi, protein sentezi, iyon taşınması ve hücre sinyalizasyonu gibi birçok fizyolojik mekanizma ve yolak için temel bir faktördür. Pandemi döneminde venöz yetmezlik nedeniyle izlediğimiz hastalardan 50’si çalışma kapsamına alınmıştır. Hastalardan rutin tetkiklere ek olarak Mg, D vitamini, B12 vitamini ve folat düzeyleri de ölçüldü. Vasküler Doppler incelenmesi yapıldı. Magnezyum düzeyinin 1.6 mg/dl altında olması hipomagnezemi olarak kabul edildi. Çalışmamız kapsamına giren 50 hastanın 13’ü (%26) erkek ve 37’si (%74) kadındı. Yaşları 19 ile 87 arasında değişmekte ve ortalama yaş ise 54.06±14.27 yıldı. Magnezyum eksikliği 1 (%2) hastada, D vitamini eksikliği 27 (%54) hastada ve B12 vitamini eksikliğiyse 8 (%16) hastada görüldü. B12 vitamini eksikliği olan hastalardan ikisi erkek ve altısı kadındı. Yöremizde endüstriyel tarım ürünlerinin pek kullanılmaması nedeniyle ilaç kullanan bir olgu dışında magnezyum eksikliğine rastlanmamıştır. Magnezyum ve D vitamininin bağışıklık fonksiyonu ve hücresel dayanıklılık için önemli olduğu göz önüne alındığında, her ikisinde de bir eksiklik, COVID-19 olgularında sitokin fırtınasına katkıda bulunabilir. Bundan dolayı her ikisinin de pandemi döneminde normal düzeylerde bulunmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.Anahtar Kelimeler
Magnezyum, Pandemi, Mikro-Besin.

Abstract

Magnesium (Mg), an essential electrolyte for living organisms, is an alkaline earth metal in the second group of the periodic table. It has crucial roles in various metabolic processes, including synthesis and utilization of adenosine triphosphate (ATP). It is an essential factor for many physiological mechanisms and pathways, such as energy production, protein synthesis, ion transport, and cell signaling. Fifty of the patients we followed up due to venous insufficiency during the pandemic period were included in the study. In addition to routine tests, Mg, vitamin D, vitamin B12 and folate levels were also measured. Vascular Doppler examination was performed. A magnesium level below 1.6 mg/dl was considered as hypomagnesemia. Of the 50 patients included in our study, 13 (26%) were male and 37 (74%) were female. Their ages ranged from 19 to 87, and the mean age was 54.06±14.27 years. Magnesium deficiency was seen in 1 (2%) patient, vitamin D deficiency in 27 (54%) patients, and vitamin B12 deficiency in 8 (16%) patients. Two of the patients with vitamin B12 deficiency were male and six were female. Due to the fact that industrial agricultural products are not used much in our region, magnesium deficiency has not been found except for one patient who uses drugs. Given that magnesium and vitamin D are important for immune function and cellular resilience, a deficiency in both may contribute to the cytokine storm in COVID-19 cases. Therefore, we think it is important that both of them are at normal levels during the pandemic period.Keywords
Magnesium, Pandemic, Micro-nutrient.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mart 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 1 Şubat 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri