Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ JEOTURİZM GÜZERGAHI: GÜMÜŞHANE-BAHÇECİK KÖYÜ
(ENRICHED GEOTOURISM ROUTE: GÜMÜŞHANE-BAHÇECIK VILLAGE )

Yazar : Alaaddin VURAL  & Gökhan KÜLEKÇİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 19
Sayfa : 1-23
    


Özet

Bu çalışmanın amacı, Bahçecik (Gümüşhane) ve yakın çevresindeki jeoçeşitliliği, potansiyel jeolojik miras, jeo-kültür unsurlarını jeoturizm potansiyeli perspektifinde değerlendirmek ve toplumunun dikkatine sunmaktır. Öngörülen jeoturizm güzergahına saha yakın çevresinde yer alan diğer doğal, kültürel güzellikler ve tarihsel değerleri de dahil ederek bu değerlerle güzergahı zenginleştirilmiş bir jeoturizm güzergahına dönüştürmektir. Böylelikle hem jeo-miras, jeoturizm olgusu hakkında farkındalık oluşturulacak hem de insanların doğa ile daha verimli ve bilgiye dayalı etkileşim kurmasına katkı verilmiş olacaktır. Bu çalışmayla Gümüşhane-Bahçecik güzergahında bulunan, dikkat çekici jeomorfolojik/jeolojik yapılar, tarihi camiler, litolojik çeşitlilik, peribacaları, şelaleler, jeolojik tip kesit lokasyonları, yer yer rastlanan anklavlar, içme suyu baraj göleti, kiliseler, kaleler, mevsimine göre bitki çeşitliliği (endemik bitki türleri vb.), maden alanları ve güncel traverten oluşumları zenginleştirilmiş jeoturizm güzergahı perspektifinde toplumun dikkatine sunularak farkındalık oluşturmaya çalışılmıştır. Önerilen güzergâh hem tarihi ve doğa güzellikleri hem de jeolojik doğal kültür varlıklarını içine alan 1 günlük bir geziyi kapsayan güzergâh olup, oldukça cazip zenginleştirilmiş jeoturizm destinasyonudur.Anahtar Kelimeler
Zenginleştirilmiş Jeoturizm Güzergahı, Jeolojik Miras, Jeolojik Doğal Kültür Varlıkları

Abstract

The aim of this study is to evaluate the geodiversity, potential geological heritage, geo-culture elements in Bahçecik (Gümüşhane) and its surroundings from the perspective of geotourism potential and bring them to the attention of the society. It is to transform the Bahçecik geotourism route into an enriched geotourism route with adding other natural, cultural beauties and historical values in the vicinity of this route. In this way, awareness will be created about the phenomenon of geo-heritage and geotourism, and it will contribute to people's more efficient and knowledge-based interaction with nature. In this study, remarkable geomorphological/geological structures, historical mosques, lithological diversity, fairy chimneys, waterfalls, geological type section locations, occasional enclaves, drinking water dam pond, churches, castles, plant diversity, ore deposits and actual travertine formations have been brought to the attention of the society in the perspective of the enriched geotourism route and thus awareness has been tried to be created. The proposed route is a 1-day tour that includes both historical and natural beauties and geological natural cultural assets and is a very attractive enriched geotourism destination.Keywords
Enriched Geotourism Route, Geological Heritage, Geological Natural Cultural Heritage

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mart 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 1 Şubat 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri