Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENGELLİ BİREYLERE VE ENGELLİLERİN EĞİTİLEBİLİRLİĞİNE YÖNELİK BAKIŞ AÇILARI
(THE PERSPECTIVES OF PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION STUDENTS ON DISABLED INDIVIDUALS AND THE EDUCATION OF THE DISABLED )

Yazar : Ayşe ÜNAL  & Filiz ALTUĞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 18
Sayfa : 175-181
    


Özet

Bu çalışmanın amacı fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerinin engelli bireylere yönelik bakış açılarını ve engellilerin eğitim almaları konusundaki tutumlarını belirlemekti. Çalışmaya Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda öğrenim gören ve 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde Psikososyal Rehabilitasyon dersini alan 68 (50 kadın, 18 erkek) gönüllü öğrenci katıldı. Öğrencilerin engelli bireylere yönelik olumlu ve olumsuz tutumlarını değerlendirmek amacıyla Yetersizlikten Etkilenmiş Kişilere Yönelik Tutum Ölçeği (YEKYTÖ) ve engelli bireylerin eğitilmesine yönelik görüşlerinin belirlenmesi amacıyla Engelli Bireylerin Eğitilmesine İlişkin Tutum Ölçeği (EBEİTÖ) kullanıldı. Değerlendirmeler ilgili dönemin başında ve sonunda yapıldı. Öğrencilerin yaş ortalaması 19,44±1,07 yıldı. İlk değerlendirmede YEKYTÖ ortalaması 50,75±13,92 ve EBEİTÖ toplam skoru 51,04±18,42 puandı. Son değerlendirmede YEKYTÖ skoru 78,36±13,77 ve EBEİTÖ toplam skoru 93,13±7,48 puana yükseldi (p=0,0001). Öğrencilere çeşitli engel grupları ve rehabilitasyonuyla ilgili temel düzeyde bilgi vermek engellilere yönelik farkındalık seviyesini arttıracaktır. Engellilerin kendilerini toplumsal hayatın bir parçası olarak hissedebilmesi ve sosyal hayata katılımlarının arttırılması için toplum genelinde engellilere yönelik olumlu tutumlarının geliştirilmesi önem arz etmektedir. Engelliler ve engelli bireylerin eğitilebilirliği ile ilgili düzenlenecek organizasyonlar toplum duyarlılığının artmasına katkı sağlayacaktır.Anahtar Kelimeler
Fizyoterapi ve rehabilitasyon, engelli, farkındalık, psikososyal rehabilitasyon.

Abstract

The aim of this study was to determine the perspectives of the students of the physiotherapy and rehabilitation department towards the disabled and their attitudes towards the education of the disabled. Sixty-eight volunteer students (50 females, 18 males) studying at Pamukkale University School of Physical Therapy and Rehabilitation and taking the Psychosocial Rehabilitation course in the Spring Semester of the 2020-2021 Academic Year participated in the study. The Attitude Toward Disabled Persons Scale (ATDPS) was used to evaluate the positive and negative attitudes of the students towards the disabled individuals, and the Attitude Scale for the Training of Individuals with Disabilities (ASTID) was used to determine their views on the education of the disabled individuals. Evaluations were made at the beginning and end of the relevant semester. The mean age of the students was 19.44±1.07 years. In the first evaluation, the mean of ATDPS was 50.75±13.92 and the total score of ASTID was 51.04±18.42 points. At the last evaluation, the ATDPS score increased to 78.36±13.77 and the ASTID total score to 93.13±7.48 (p=0.0001). Providing students with basic information about various disability groups and their rehabilitation will increase the level of awareness towards people with disabilities. It is important to develop positive attitudes towards the disabled throughout society in order for the disabled to feel themselves as a part of social life and to increase their participation in social life. It will contribute to the increase of the social awareness of the organizations to be organized regarding the education of the disabled and disabled people. Organizations to be held regarding disabled people and the education of the disabled will contribute to the increase of social awareness.Keywords
Physiotherapy and rehabilitation, disabled, awareness, psychosocial rehabilitation.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri