Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ŞEHİR İÇİ OTOBÜS DURAK NUMARALARININ HİYERARŞİK KÜMELEME YÖNTEMİYLE YENİDEN NUMARALANDIRILMASI: KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ
(RENUMBERING IN CITY WITH HIERARCHICAL CLUSTERING METHOD OF BUS STATION NUMBERS: THE CASE OF KAHRAMANMARAŞ PROVINCE )

Yazar : Bahatdin DAŞBAŞI  , Sonay ŞENGÜL, Murat TAŞYÜREK  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 18
Sayfa : 165-174
    


Özet

Otobüs durakları toplu ulaşım sisteminde vatandaşlar tarafından en yaygın kullanılan bileşenlerinden bir tanesidir. Duraktan geçen otobüs hatlarının listesi, otobüs hatlarının durak bazlı sefer çizelgesi ve ulaşım sefer sisteminde çalışan aracın duraktan ne zaman geçeceği gibi birçok kritik bilgi durak numarasına göre hesaplanmaktadır ve yayınlanmaktadır. Bu nedenle durak numarasının vatandaşlar tarafından akılda kalıcı olması ve mekânsal olarak birbirine yakın olan durakların durak numaralının da rakamsal olarak birbirine çok yakın değerler olması durak numarasının kolay öğrenilebilmesi açısından çok büyük önem arz etmektedir. Otobüs durak numaraları genellikle hat güzergâhlarının duraklardan geçiş sırasına göre numaralandırılmaktadır. Ancak, bu durumda hat güzergâhı değişince veya aynı duraktan geçen farklı hat için durak numaraları ve duraklardan geçiş sıraları farklı olduğunda durak numaralarında tutarsızlık ve birbirine mekânsal olarak yakın durakların durak numaraları arasında çok büyük fark oluşmaktadır. Bu çalışmada durak numarasında oluşan sorunları ortadan kaldırmak ve mekânsal olarak birbirine yakın olan otobüs durak numaraların birbirine yakın numara alması için hiyerarşik kümeleme tabanlı yeni yaklaşım önerilmiştir. Önerilen yaklaşım Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne ait gerçek otobüs hat güzergâh ve otobüs durak verileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Deneysel değerlendirmelerde, klasik yöntem ile oluşturulan ve mekânsal olarak birbirine yakın otobüs durak numaraların farkı ile hiyerarşik kümeleme yöntemi ile oluşturulan ve mekânsal olarak birbirine yakın otobüs durak numaraların farkı karşılaştırılmıştır. Deneysel sonuçlar, önerilen hiyerarşik tabanlı kümeleme yönteminin klasik yönteme göre mekânsal olarak birbirine yakın olan durakların durak numaralını daha yakın oluşturduğunu göstermiştir.Anahtar Kelimeler
Durak Numaralandırma, Şehir İçi Otobüs Ağı, Hiyerarşik Kümeleme

Abstract

Bus stations are one of the most widely used components of the public transportation system by citizens. Many critical information, such as the list of bus lines passing through the station, the station-based schedule of the bus lines and when the vehicle operating in the transportation system will pass through the station, are calculated and published according to the station number. For this reason, the station number is being memorable by the citizens and the station numbers of the bus stations, which are spatially close to each other, are numerically very close to each other, are very important in terms of easy learning of the station number. Bus station numbers are usually numbered according to the order in which the line routes pass through the stations. However, considering this case, there is a huge difference between the inconsistency in the station numbers and the station numbers of the stations that are spatially close to each other, when the line route is changed or when the station numbers and the order of passing from the stations are different for different lines passing through the same station. In this study, a hierarchical clustering-based new approach has been proposed to eliminate the problems in bus station numbers and to set bus station numbers that are spatially close to each other. The proposed approach was carried out using the real bus line route and bus station data of Kahramanmaraş Metropolitan Municipality. In the experimental evaluations, the difference between the bus station numbers created by the classical method and the difference of the bus station numbers created by the hierarchical clustering method that spatially close to each other were compared. Experimental results show that the proposed hierarchical-based clustering method creates a closer number of station that are spatially close to each other when compared to the classical method.Keywords
Station Numbers, Bus Route Line, Hierarchical Clustering

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri