Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Co-60 İLE IŞINLANAN Cu-BAZLI ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARIN TERMAL PARAMETRELERİ VE YAPISAL İNCELENMELERİ
(THERMAL PARAMETERS AND STRUCTURAL INVESTIGATIONS OF Cu-BASED SHAPE MEMORY ALLOYS IRRADIATED WITH Co-60 )

Yazar : Abdulvahap ORHAN  & Şahide Nevin Balo  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 18
Sayfa : 151-164
    


Özet

Gama radyasyonu malzemelerin yapısal özelliklerini değiştirebilecek nitelikte bir radyasyon çeşididir. Metal ve alaşımların ışınlamaya tepki olarak kristal yapılarında oluşan kusurlar nedeniyle birçok fiziksel ve yapısal özellikleri değişir. Şekil hafızalı alaşımlar (ŞHA), fonksiyonel malzemelerdir ve nükleer tesislerin izlenmesi için mekanik cihazlarda kullanılmaktadır. Nükleer tesislerde ŞHA’ların kullanılması malzemelerin verdiği tepki ve bu tepkinin ışınlamadan nasıl etkilendiği hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir. Bu çalışmada bakır esaslı ŞHA’lar kullanıldı. Bakır esaslı ŞHA’lar alaşım elementlerine ve element yüzdelerindeki küçük değişimlere oldukça duyarlıdır. Cu-11,6Al-0,42Be, Cu-11,8Al-0,47Be, Cu-13Al-4Ni ve Cu-13,5Al-4Ni (% ağırlıkça) ŞHA numuneleri 50 kGy sabit radyasyon dozu ile ışınlandı. Işınlamanın Cu-esaslı ŞHA’ların termodinamik parametreleri ve yapısal özellikleri üzerindeki etkisi incelendi. Işınlamanın termodinamik parametreler üzerindeki etkileri diferansiyel tarama kalorimetresi (DSC) ile belirlendi. Yapısal incelemeleri X-ışını difraksiyonu (XRD) ve optik mikroskop gözlemleri ile yapıldı. Mikro sertlik ölçümleri alındı. Cu-esaslı şekil hafızalı alaşımlar için elde edilen sonuçlar hem kendi arasında homojen ve ışınlanmış numuneler olarak, hem de alaşım elementlerine göre değerlendirildi.Anahtar Kelimeler
?-radyasyonu, Cu-esaslı şekil hafızalı alaşımı, Şekil hafıza etkisi.

Abstract

Gamma radiation is a type of radiation that can change the structural properties of materials. Many physical and structural properties of metals and alloys change due to defects in their crystal structures in response to irradiation. Shape memory alloys (SMAs) are functional materials and are used in mechanical devices for monitoring nuclear facilities. In this study, copper-based SMAs were used. Copper-based SMAs are very sensitive to alloying elements and small changes in element percentages. Cu-11.6Al-0.42Be, Cu-11.8Al-0.47Be, Cu-13Al-4Ni, and Cu-13.5Al-4Ni (wt%) SMA samples were irradiated with a fixed radiation dose of 50 kGy. The effect of irradiation on the thermodynamic parameters and structural properties of copper-based SMAs was investigated. The effects of irradiation on thermodynamic parameters were determined by differential scanning calorimetry (DSC). Structural examinations were made by X-ray diffraction (XRD) and optical microscope observations. Microhardness measurements were taken. The results obtained for Cu-based SMAs were evaluated both as homogeneous and irradiated samples and according to alloying elements.Keywords
?-radiation, Cu-based shape memory alloy, Shape memory effect.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri