Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BURULMAYA MARUZ ALIN EĞRİSEL BORU BİNDİRME BAĞLANTILARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF PIPES WITH BUTT CURVED LAP JOINTS SUBJECTED TO TORSION )

Yazar : Cüneyt YETKİN  , Şerif ÇİTİL, Ali İhsan KAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 18
Sayfa : 121-132
    


Özet

Bu çalışmada akrilik yapısal yapıştırıcı ile birleştirilmiş çelik boru bağlantılarında, farklı bindirme uzunlukları ve eğrisel yarıçapları göz önünde bulundurularak burulma altındaki mekanik özellikleri incelenmiştir. Bunun için ØD = 21.3 mm dış, Ød =15.9 mm iç çaplı St-37 galvanizli çelik borular erkek ve dişi şeklinde 8, 10, 12 mm bindirme uzunluğunda ve alın bölgelerine 30, 40 ve 50 mm eğrisel yarıçaplar oluşturularak üç boyutlu olarak modellenmiştir. Oluşturulan modellerin nümerik analizleri ANSYS Workbench programında gerçekleştirilmiş olup, nümerik analizlerinin doğrulanması için ise bindirme uzunluğu 10 mm olan numuneler CNC (Computer Numerik Control) tezgâhında hazırlanmıştır. Hazırlanan erkek ve dişi numuneler, nemli ortamlara dayanıklı, oda sıcaklığında kürleşebilen akrilik esaslı DP810 yapısal yapıştırıcı kullanılarak birleştirilmiş ve doğrulama deneyleri yapılmıştır. Yapılan çalışma sonrası elde edilen nümerik ve deneysel veriler göstermiştir ki, aynı bindirme uzunluğunda fakat farklı eğrisel yarıçapında burulma momentine maruz boru bindirme bağlantılarının taşımış oldukları yük miktarında önemli ölçüde değiştiği gözlenmiştir. Ayrıca bindirme uzunluğu arttıkça taşımış oldukları yük miktarının arttığı görülmüştür. Dahası, yapılan çalışmanın bindirme uzunluğu ve eğrisellik yarıçaplarına göre gerilme analizleri yapılarak karşılaştırılılmıştır.Anahtar Kelimeler
Boru; Burulma, Yapısal yapıştırıcı; Eğrisel yüzeyli bağlantılar, ANSYS ile nümerik analiz

Abstract

In this study, the mechanical properties of steel pipe joints bonded with an acrylic adhesive under torsion were investigated by considering different overlap lengths and curvilinear radii. For this purpose, St-37 galvanized steel pipes with ØD = 21.3 mm outer and Ød = 15.9 mm inner diameters were modeled in three dimensions by creating 8, 10, 12 mm overlapping lengths in male and female form and 30, 40 and 50 mm curvilinear radii on the forehead regions. Numerical analyzes of the created models were performed in the ANSYS Workbench program, and samples with an overlap length of 10 mm were prepared on the CNC (Computer Numerical Control) bench to verify the numerical analysis. The prepared male and female specimens were joined using an acrylic-based DP810 structural adhesive resistant to humid environments, curable at room temperature, and validation experiments were carried out. After the study, obtained numerical and experimental data showed that pipe lap joints subjected to torsional moment with the same lap length but different curvilinear radius have been observed to vary significantly in the amount of load they carry. In addition, as the overlap length increased, the amount of load they carried increased. Also, in this study was compared by performing stress analyzes according to the overlap length and radii of curvature.Keywords
Pipes, Torsion, Structural adhesives, Curvilinear surface lap joints, Finite elements

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri