Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ARZULAR-YİTİRMEZ-DÖLEK (GÜMÜŞHANE)MADEN/ALTERASYON SAHALARINDAKİ DOĞAL (226Ra, 232Th ve 40K) VE YAPAY (137Cs) RADYOAKTİVİTELERİNE AİT İLK DEĞERLENDİRMELER
(INITIAL EVALUATIONS OF NATURAL (226Ra, 232Th AND 40K) AND ARTIFICIAL (137Cs) RADIO ISOTOPE ACTIVITIES IN ARZULAR-YITIRMEZ-DÖLEK (GÜMÜSHANE) MINERALIZATION/ALTERATION FIELDS )

Yazar : Alaaddin VURAL  & Ali Kaya  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 18
Sayfa : 105-120
    


Özet

Bu çalışma kapsamında Arzular-Yitirmez-Dölek (Gümüşhane) maden/alterasyon sahasının doğal (226Ra, 232Th ve 40K) ve yapay (137Cs) radyo izotop aktivitelerinin ilk değerlendirilmeleri yapılmıştır. Sahadan toplanan 22 toprak örneğinde Poptop Ortec gama ışınları dedektör ile ölçümler gerçekleştirilmiştir. Sahaya ait doğal 232Th, 226Ra ve 40K aktiviteleri ağırlıklı dünya ortalamalarıyla kıyaslandığında 40K ve 226Ra aktivitelerinin örnek alım noktalarının çoğunda dünya ortalamalarını aştığı, 232Th aktivitelerinin ise birkaç örnek alım noktası dışında ağırlıklı dünya ortalamasının altında kaldığı tespit edilmiştir. Sahadaki yapay 137Cs aktivitelerinin de birkaç örnek alım noktası dışında dedeksiyon limiti üstünde olduğu ve 2 Bq/kg değerini aştığı görülmüştür. Sahadaki yüksek 137Cs aktivitelerinin özellikle Çernobil nükleer santrallindeki kaza gibi insan kaynaklı bir etki ile ilişkili olabileceği değerlendirilmiştir. Saha için ayrıca radyolojik tehlike endeksleri, Ra eşleniği aktivite değeri, absorbe doz oranı ve yıllık efektif doz oranı gibi parametreler hesap edilmiştir. Bu parametrelerden elde edilen sonuçlar dikkate alındığında Arzular-Yitirmez maden/alterasyon sahasının doğal ve yapay radyoizotop aktiviteleri açısından daha detaylı çalışılmasının yararlı olacağı sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler
226Ra, 232Th, 40K, 137Cs, Doğal radyoaktivite, Yapay radyoaktivite, Gümüşhane

Abstract

Within the scope of this study, the first evaluations of natural (226Ra, 232Th and 40K) and artificial (137Cs) radio isotope activities of the Arzular-Yitirmez-Dölek (Gümüşhane) mine/alteration site were carried out. Measurements were carried out with Poptop Ortec gamma rays detector on 22 soil samples collected from the field. When the natural 232Th, 226Ra and 40K activities of the area are compared with the weighted world averages, it has been determined that the 40K and 226Ra activities exceed the world averages in most of the sampling points, and the 232Th activities are below the weighted world average except for a few sampling points. It was observed that the artificial 137Cs activities in the field were above the detection limit and exceeded 2 Bq/kg except for a few sampling points. It has been evaluated that the high 137Cs activities in the field may be associated with a human-induced effect, especially the accident at the Chernobyl nuclear power plant. Parameters such as radiological hazard indices, Ra equivalent activity value, absorbed dose rate and annual effective dose rate were also calculated for the field. Considering the results obtained from these parameters, it was concluded that it would be beneficial to study the Arzular-Yitirmez-Dölek mineralization/alteration field in more detail in terms of natural and artificial radioisotope activities.Keywords
226Ra, 232Th, 40K, 137Cs, Natural radioactivity, Artificial radioactivity, Gümüşhane

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri