Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


VKORC1 VE CYP2C9 MUTASYONLARI WARFARİN REZİSTANSINA YOL AÇAR MI?
(DO VKORC1 AND CYP2C9 MUTATIONS LEAD TO WARFARİN RESISTANCE? )

Yazar : Zafer Cengiz ER  , Kerem YAY, Alper İbrahim TOSYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 18
Sayfa : 100-104
    


Özet

Çalışmanın amacı, VKORC1 ve CYP2C9 polimorfizmlerinin varfarine dirençli hastalar üzerindeki etkisini belirlemekti. Varfarin direnci, ilaç tipik dozlarda verildiğinde protrombin süresini uzatamama veya INR'yi 2 terapötik aralığa yükseltememe olarak tanımlanır. Bazı VKORC1 ve CYP2C9 varyant alellerinin bu durumlarla ilişkili olduğu bilindiği için polimorfizmler bir rol oynayabilir. Çalışmamıza 15 mg/gün'den fazla varfarin kullanan, INR değeri 2.1'in altında olan ve varfarin kullanırken tromboembolik olay gelişen 28 hasta alındı. 28 hastanın 15'inde VKORC1 geninde heterozigot mutasyon tespit edildi. Yedi hastada CYP2C9 geninin heterozigot mutasyonu vardı ve bu, varfarinin ultra hızlı metabolizmasına karşılık gelebilir. VKORC1 ve CYP2C9 polimorfizmi, hastalar arasındaki farklı doz gereksinimine katkıda bulunur, ancak diğer olası faktörler farklı ırklarda rol oynayabilir. Hekimlerin warfarin tedavisine başlamadan önce bu testleri kullanmalarını ve tedavi sürecini bu sonuçlara göre şekillendirmelerini öneriyoruz.Anahtar Kelimeler
Genler, Mutasyon, İlaç Direnci, Varfarin

Abstract

The objective of this study was to determine the influence of VKORC1 and CYP2C9 polymorphisms on warfarin resistant patients. Warfarin resistance is described as the inability to prolong the prothrombin time or raise the INR up to the 2 therapeutic range when the drug is given at typically doses. Polymorphisms may play a role as some VKORC1 and CYP2C9 variant alleles are known to be associated with these circumstances. 28 patients who were taking warfarin more than 15 mg/day and had INR values below 2.1 and had thromboembolic events while using warfarin were enrolled in this study. Heterozygote mutation in the VKORC1 gene was identified in 15 of 28 patients. Seven patients had heterozygote mutation of the CYP2C9 gene, and that may correspond to the ultrarapid metabolism of warfarin. VKORC1 and CYP2C9 polymorphism contribute to the difference in dose requirement amongst the patients, but other additional possible factors may play a role in different races. We suggest that medicians may use this tests before starting warfarin therapy and shape the treatment course according to this results.Keywords
Mutation, Drug Resistance, Warfarin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri