Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FARKLI TUZLULUK VE IŞIK ŞİDDETİNİN PORPHYRİDİUM CRUENTUM'UN BÜYÜMESİNE ETKİSİ
(EFFECT OF DIFFERENT SALINITY AND LIGHT INTENSITY ON THE GROWTH OF PORPHYRIDIUM CRUENTUM )

Yazar : Leyla USLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 18
Sayfa : 71-77
    


Özet

Çalışmada Porphyridium cruentum kırmızı alg türü laboratuar koşullarında 20±2°C sıcaklıkta, 16:8 fotoperyot ve sürekli havalandırma yapılarak farklı tuzluluk (‰20, 30, 40) ve iki farklı ışık şiddetinde (37 ve 110 µmol m-2 s-1) kültüre alınmış ve büyümesi belirlenmiştir. Büyümeyi belirlemek için kuru madde, optik yoğunluk ve klorofil a parametreleri kullanılmıştır. Büyüme en iyi 110 µmol m-2 s-1 photon ışık şiddetinde, ‰30 tuzluluğa sahip kültürde belirlenmiştir. Bu grupta son gün optik yoğunluk (OD) 1.504±0.003 ve kuru madde miktarı 1.327 gl-1 olarak belirlenmiştir. 37 µmol m-2 s-1 photon ışık şiddetinde ise ‰30 ve ‰50 tuzluluğa sahip gruplarda optik yoğunluk değerleri benzer bulunmuş ve sırasıyla 1.234±0.004 ve 1.215±0.002 olarak tespit edilmiştir. Kuru madde miktarları da benzerlik göstermiş olup; sırasıyla 1.168 gl-1 ve 1.159 gl-1 olarak belirlenmiştir. Klorofil a miktarı ise en iyi 37 µmol m-2s-1 photon ışık şiddetinde kültüre alınan gruplarda belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Porphyridium cruentum, tuzluluk, ışık yoğunluğu, büyüme

Abstract

In the study, Porphyridium cruentum was cultured under laboratory conditions at 20±2°C, 16:8 (light:dark) photoperiod and continuous aeration to different salinity (20‰, 30‰, 40‰) and two different light intensities (37 µmol m-2s-1 photon and 110 µmol m-2s-1 photon) and growth was determined. Dry matter, optical density and chlorophyll a parameter were used to determine growth. The best growth was determined in culture with a salinity of 30‰ at 110 µmol m-2s-1 photon light intensity. In this group, the optical density (OD) was 1.504±0.003 and the dry matter amount was 1.327gl-1. In the case of 37µmol µmol m-2s-1 photon light intensity, the optical density values were found to be similar in groups with 30‰ and 50‰ salinity and were found to be 1.234±0.004 and 1.215±0.002, respectively. The amounts of dry matter were also similar; 1.168gl-1 and 1.159gl-1, respectively. While the lowest growth was in the culture at 37 µmol m-2s-1 photon light intensity and 20‰ salinity. The optical density obtained on the last day of this group was 1.165±0.004 and the dry matter amount was determined as 0.986gl-1. The amount of chlorophyll a was determined in the cultured groups at the best 37 µmol m-2s-1 photon light intensity.Keywords
Porphyridium cruentum, salinity, light intensity, growth

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri