Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KEDİ TIRMIK HASTALIĞININ İNSANLARDA OLUŞTURDUĞU SAĞLIK RİSKLERİ, KONTROL VE SAĞALTIM SEÇENEKLERİ
(HEALTH RISKS THAT CAT SCRATCH DISEASE CREATES IN HUMANS, CONTROL AND TREATMENT CHOICES )

Yazar : Ali BİLGİLİ  , Başak HANEDAN, Muhammet Haydar UYSAL  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 18
Sayfa : 55-63
    


Özet

İnsanlarda görülen hastalıkların büyük bir kısmının hayvanlardan kaynaklandığı gerçeği göz önüne alındığında, hayvan sağlığının doğrudan insan sağlığını etkilediği sonucuna varılmaktadır. Bartonella etkenleri insanlar, kemirgenler, tavşanlar, köpekler, ruminantlar, yabani ve evcil kedilerden izole edilmiştir. Bartonella enfeksiyonları en yaygın şekilde evcil kedilerde görülmektedir. Kediler zoonotik Bartonella (B.) henselae ve B. clarridgeiae enfeksiyonlarının bulaştırılmasında primer memeli rezervuarı olarak kabul edilmektedir. Dünyada ve ülkemizde yaygın şekilde görülen vektör kaynaklı patojen olan Bartonella insanlarda ve hayvanlarda hafif nezle bulgularından endokarditis, miyokarditis, artritis, hepatitise kadar şiddetli hastalıklara neden olabilmektedir. Bartonella enfeksiyonları kedilere pireler aracılığıyla bulaştırıldıktan sonra kediler aylarca veya yıllarca kronik şekilde bakteriyle enfekte kalabilirler ve özellikle ısırık ve tırmalamalar sonucu enfeksiyonu insanlara bulaştırabilirler. Bartonella türleriyle enfekte olan kediler herhangi bir klinik belirti göstermeden de insanlara enfeksiyonu bulaştırabilirler. Belirtilen bilgiler ışığında bu derleme kapsamında Türkiye ve dünyada Bartonella enfeksiyonunun yaygın şekilde görüldüğü bölge ve ülkelere ait prevalans durumlarına yönelik veriler sunuldu. Ayrıca bartonellozisin bulaşma yolları, insan ve hayvanlarda oluşturduğu klinik belirtileri, tanı yöntemleri, tedavisi ve kontrolüne yönelik en son bilimsel kaynaklardan derlenen bilgiler verildi.Anahtar Kelimeler
Bartonellozis, Tedavi, Kontrol

Abstract

It is concluded that animal health affects directly human health considering the fact that major part of diseases in humans result from animals. Bartonella agents are isolated from humans, rodents, rabbits, dogs, ruminants, wild and domestic cats. Bartonella infections are most commonly seen in domestic cats. Cats are considered primary mammalian reservoir in the transmission of zoonotic Bartonella (B.) henselae and B. clarridgeiae infections. Bartonella, vector-borne pathogen commonly appeared in our country and the world, can cause from mild flu signs to severe diseases such as endocarditis, myocarditis, arthritis, hepatitis in humans and animals. After Bartonella infections are transmitted by fleas to cats, cats may remain chronically infected with bacteria for months or years and especially they can transmit the infection to humans by bites or scratches. Cats infected by Bartonella spp. without any clinical signs can transmit the infection to humans. In the context of this review in the light of mentioned knowledge, data were presented for prevalence situations belonging to regions and countries that Bartonella infection commonly occurs in Turkey and the world. In addition, knowledge was given obtained from recent scientific sources for transmission ways of bartonellosis, clinical signs that it causes in humans and animals, diagnosis methods, treatment and control.Keywords
Bartonellosis, Treatment, Control

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri