Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BODRUM ÖZELİNDE MESLEKİ EĞİTİM VE YAT İNŞA SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON VOCATIONAL EDUCATION AND YACHT BUILDING SECTOR IN BODRUM )

Yazar : Tahsin ÇETİN  , Mehmet ÇOLAK, Serdar ÜNALDI  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 18
Sayfa : 39-48
    


Özet

Yat ve tekne imalat sanayi çok büyük oranda katma değere sahip, istihdam sağlayabilen, ihracat oranı yüksek bir sektördür. Bu sanayi makina, demir-çelik, ahşap, boya, kimya, elektrik-elektronik, tekstil, dekorasyon, lastik-plastik vb. birçok sanayi dalının ürünlerinin tersanelerde birleştirilmesi sonucunda üretim yapan ve muhtelif servis sektöründen de hizmet alan bir sanayi dalıdır. Dünya sıralamasında Türkiye özellikle super yat (24m ve üstü) inşasında 2007 yılından itibaren istikrarlı bir yükseliş göstermiş ve 2010 - 2017 yıllarında toplam uzunluk sıralamasında üçüncülüğü sürdürmüştür. Ülkemizde yat inşa sektörüne yönelik personel yetiştiren eğitim kurumları sadece meslek lisesi düzeyindedir. Lise sonrası mezun olan öğrenciler meslek yüksekokulu veya fakülte programlarında lise eğitiminin devamı niteliğinde olan yat inşa üzerine bir eğitime devam edememektedirler. Uluslararası platformda sektörün göstermiş olduğu başarıyı sürekli kılmak ve daha iyi noktalara taşımak için bu çalışmadan çıkacak sonuçlar ve öneriler oldukça önemlidir. Yat İnşa konusundaki eğitime dikkat çekilecek ve eğitimin gerekliliği, sorunları ve üniversite boyutu hakkında görüşler alınacaktır. Çalışma kapsamında aktif olarak imalat yapan firmalar ile öğrenci ve öğretmeni bulunan eğitim kurumlarının görüşleri önceden hazırlanmış anketler ile elde edilecektir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda tespitler yapılacak ve çözüm için önerilerde bulunulacaktır.Anahtar Kelimeler
Yat İnşa Sektörü, Mesleki Eğitim, İstihdam, Girişimcilik.

Abstract

Yacht and boat manufacturing industry is a sector that has a great added value, can provide employment and has a high export rate. This industry machinery, iron-steel, wood, paint, chemistry, electricity-electronics, textile, decoration, rubber-plastic etc. It is an industry branch that produces as a result of combining the products of many industrial branches in shipyards and receives service from various service sectors. In the world rankings, Turkey has shown a steady rise since 2007, especially in the construction of superyachts (24 m and above), and continued to be the third in total length in 2010 - 2017. Educational institutions that train personnel for the yacht building sector in our country are only at the level of vocational high schools. Students who graduate after high school cannot continue an education on yacht building, which is a continuation of high school education in vocational college or faculty programs. The results and suggestions to come out of this study are very important in order to maintain the success of the sector in the international platform and to move it to better points. Attention will be drawn to the training on Yacht Building and opinions will be taken about the necessity of the training, its problems and the dimension of the university. Within the scope of the study, the opinions of the companies that actively manufacture and the educational institutions that have students and teachers will be obtained by pre-prepared questionnaires. In line with the results obtained, determinations will be made and suggestions will be made for solutions.Keywords
Yacht Building Sector, Vocational Training, Employment, Entrepreneurship.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri