Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YAT MOBİLYA SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNİN DURUM ANALİZİ
(SITUATION ANALYSIS OF YACHT FURNITURE SECTOR BUSINESSES )

Yazar : Tahsin ÇETİN  , Mehmet ÇOLAK, Burcu BAYRAM  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 18
Sayfa : 26-38
    


Özet

Gelişmekte olan önemli sektörlerden birisi olan yat sektörünün alt kolu olarak yat mobilya imalatı gün geçtikçe daha da dikkat çekmektedir. Yatların ve mobilyanın statü sembolü olarak görülmesi, birbirinin tamamlayıcısı olan bu iki sektör için önemlidir. Bu önem, yat mobilyası imalatının yat inşa maliyetinde motor donanımından sonraki ikinci en büyük maliyet kalemi olması nedeni ile daha da anlamlıdır. Yat imalat sektörü içinde önemli bir yere sahip olan ve gelecekte öneminin daha da iyi anlaşılacağı yat mobilya imalat sektörünün teknoloji kullanımı, kalite, kurumsallaşma, verimlilik, istihdam, katma değer, markalaşma ve tasarım gibi konulardaki potansiyelini ortaya koyan ve gelişmesine katkıda bulunacak araştırma geliştirmelerin yapılması ülke kalkınma ekonomisi için son derece önemlidir. Türkiye Yat Mobilya Sektörü rakiplerine göre ucuz fakat kaliteli is¸ gücüne ve tüm pazarlara yakın merkezi bir konuma sahiptir. Araştırmamız kapsamında elde edilen anket verilerine göre; işletmeler, tasarım ve imalat projelerini ağırlıklı olarak kendi ofislerindeki mimar ve mühendislerle çözmelerine karşılık tasarım ve üretim yönetiminde karşılaşılan en önemli sorun üretim sürecinin düzgün planlanmaması, imalat sürecinde karşılaşılan en önemli sorun ise kalifiye personelin yeterli beceriye sahip olmamasıdır. Bunun için sektörün doğru tanıtılması ve okullarda ilgili eğitim birimlerinin artırılması gerekmektedir. Türkiye yat inşa sanayinin alt sektörü olan yat mobilya imalatı gelişmiş ülkelerdeki daralmaya rağmen ülkemizde son yıllarda dinamik bir gelişim süreci yaşamaktadır.Anahtar Kelimeler
Yat Mobilya İmalatı, Yat İç Dizayn, Yat İnşa Sektörü, Mobilya Üretim

Abstract

Yacht Industry is one of the important and developing sectors and yacht furniture manufactory is a branch of this sector those are growing day by day. Important that yacht and yacht furniture are both as status symbols and integrate each other. Seeing yachts and furniture as status symbols is important for these two complementary sectors. This importance is even more significant as yacht furniture manufacturing is the second largest cost item in yacht building after engine equipment. Yacht furniture manufacturing has important position in the yacht industry, in the future this importance will be understood better. It is significant to make researches on yacht furniture manufacturing's technology use, quality, institutionalization, efficiency, employment, added value, branding and design will help to develop and improve our economy. When The Turkish Yacht Furniture Sector is compared to its competitors it has a cheap but qualified workforce and a central location close to all markets. Using results obtained from this study; although companies mostly solve their design and production drawings with architects and engineers in their own design offices, the most important problem is production management and planning. Also the most crucial problem about production side is that qualified workers do not have sufficient skills. For those problems, the sector should be introduced correctly and yacht educational schools should be increased. In our country, yacht furniture sector which is sub-sector under the yacht building industry that is dynamically developing in last decate despite the contraction in developed countriesKeywords
Yacht Furniture Production, Yacht Interior Design, Furniture Production, Yacht Building Industry

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri