Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TARİHİ BİNALARIN ENERJİ VERİMLİ İYİLEŞTİRİLMESİ: SİNOP İLİ ÖRNEK ÇALIŞMASI
(ENERGY EFFICIENT IMPROVEMENT OF HISTORIC BUILDINGS: A CASE STUDY IN SINOP )

Yazar : Gökhan GENÇ  & Figen BEYHAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 18
Sayfa : 11-25
    


Özet

Tarihi yapılar yapım sistemleri ve malzemeleri ile her ne kadar ekolojik olsalar da, günümüz konfor şartlarında gerekli performansı sağlayamamakta ve bu sebeple terk edilmekte harap veya işlevsiz durumda kalmaktadırlar. Bu problemi konu alan, tarihi yapıların günümüz şartlarına getirilerek, yeniden işlevlendirilip sürdürülebilirliklerinin sağlanması amacıyla tarihi binalarda enerji verimli iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Ancak bu çalışmalarda tarihi yapıların miras özellikleri sebebi ile birçok kısıtlılıklar bulunmaktadır. Bu kısıtlılıklarla birlikte yapılacak çalışmalar tarihi yapıların miras değerlerine zarar vermeden en az müdahale ile gerçekleştirilmelidir. Bu sebeple tarihi yapılarda enerji verimlilik kapsamında gerçekleştirilecek uygulamaların özel olarak seçilmesi ve uygulamaların birbirlerine göre fiziksel etkilerinin ölçeklendirilmesi, tarihi yapıya en az fiziksel müdahale ile uygulamaların yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada tarihi yapılarda özgün nitelikler korunarak tarihi dokuya uygun tekniklerle, en az fiziksel müdahale ile en fazla enerji verimliliğe ulaşabilmek için uygun iyileştirme yöntemlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu çerçevede geliştirilen Historic England müdahale değerlendirme ölçeği esas alınarak örnek bir tarihi konut binası üzerinden küçükten büyük etkiye doğru müdahaleler içeren mevcut durum ve 4 ayrı tasarım senaryosu olmak üzere 5 senaryo oluşturulmuş ve her bir senaryonun enerji tüketimi bağlamında verilerine ulaşılmıştır. Senaryolar çerçevesinde oluşturulan modeller Design Builder simulasyon programı ile değerlendirilmiş, yıllık ısıtma ve soğutma yükleri, toplam m² başına tüketilen enerji miktarı verileri elde edilmiştir. Bu veriler ışığında hazırlanan grafikler ve tablolar ile farklı derecelerde uygulamaların enerji verimlilikleri kıyaslanarak değerlendirmeler yapılmıştır. Sonuç olarak yapılan değerlendirmeler ile enerji verimlilik bağlamında müdahale etki büyüklüklerine göre tarihi binalara yapılacak müdahaleler hususunda öneriler geliştirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Enerjiverimliliği, Tarihibinalar, Yenileme, Yenidenişlevlendirme

Abstract

Although historical buildings are ecological with their construction systems and materials, they cannot provide necessary performance in today's comfort conditions and therefore they are abandoned and remain in a damaged or dysfunctional state. Energy-efficient improvement works are carried out in historical buildings in order to bring the historical buildings today's conditions, re-use and ensure their sustainability. However, there are many limitations in these studies due to the heritage characteristics of historical buildings. With these limitations, the works to be done should be carried out with the least intervention without damaging the heritage values of the historical buildings. For this reason, it is necessary to specially select the applications to be realized within the scope of energy efficiency in historical buildings and scaling the physical effects of the applications relative to each other. In this context, in this study, it is aimed to reveal the appropriate improvement methods in order to reach the maximum energy efficiency with the least physical intervention, with the techniques suitable for the historical texture by preserving the original qualities in the historical buildings. Based on the Historic England intervention evaluation scale developed in this framework, 5 scenarios, including the current situation and 4 different design scenarios, including interventions from small to large impacts, were created on a sample historical residential building, and the data of each scenario in terms of energy consumption were obtained. Models created within the framework of the scenarios were evaluated with the Design-Builder simulation program, and annual heating and cooling loads and the amount of energy consumed per total m² were obtained. Evaluations were made by comparing the energy efficiency of applications at different degrees with the graphics and tables prepared in the light of these data. As a result, suggestions have been developed regarding the interventions to be made to historical buildings according to the intervention effect sizes in the context of energy efficiency with the evaluations made.Keywords
Energyefficiency, Historicalbuildings, Renovation, Reuse

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri