Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KOCAKÖY (DİYARBAKIR) İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN ÖNEMLİ STANDART VE MAHALLİ NAR (Punica granatum L.) ÇEŞİTLERİNİN BAZI AĞAÇ VE MEYVE ÖZELLİKLERİ
(SOME TREES AND FRUIT CHARACTERISTICS OF IMPORTANT STANDARD AND LOCAL POMEGRANATE (Punica granatum L.) CULTIVARS GROWN IN KOCAKOY (DIYARBAKIR) DISTRICT )

Yazar : Adnan YAVİÇ  , Semra BURKAN, Mikdat ŞİMŞEK  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 18
Sayfa : 1-10
    


Özet

Bu çalışmada Kocaköy (Diyarbakır) ilçesinde yetiştirilen önemli standart ve mahalli nar çeşitlerinin bazı ağaç ve meyve özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, 2 standart nar çeşidi (Hicaz ve Zivzik), 5 mahalli nar çeşidi (HınaraTırş, Hınara Zer, Hınara Meğoş, Hınara Şirin ve Hınara Sor) ve 2 yerel nar genotipi (Hınar-1 ve Hınar-2) üzerinde çalışılmıştır. Araştırmada meyve ağırlıklarının 129.9-314.59 g; meyve boylarının 54.78-74.28 mm; meyve enlerinin 62.92-86.43 mm; meyve hacimlerinin 129.2-293.5 ml; meyve suyu miktarlarının 34.9-90.9 ml; meyve yoğunluklarının 1.0-1.23 g/ml; 100 dane ağırlıklarının 24.46-37.69 g; kaliks boylarının 9.65-21.0 mm ve kaliks enlerinin 16.4-27.6 mm; şekil indeksleri 0.69-0.94 arasında değişmiştir. Ayrıca SÇKM miktarları % 14.60-17.29; titre edilebilir asitlik % 4.02-24.51; pH 2.55-4.15 arasında değişmiştir. Bunun yanında genotip ve çeşitlerin kabuk alt zemin rengi, üst zemin rengi, çekirdek sertliği, meyve tadı, dane rengi, üst odacık sayısı, alt odacık sayısı, odacıkların görünümü, daneleme kolaylığı ve meyve posa ağırlıkları belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Kocaköy, Nar, Pomoloji

Abstract

In this study, it was aimed to determine certain tree and Fruit characteristics of important Standard and local pomegranate cultivars grown in Kocaköy (Diyarbakir) province. In this context, 2 pomegranate species (Hicaz and Zivzik), 5 local pomegranate species (Hınara Tırş, Hınara Zer, Hınara Meğoş, Hınar Şirin and Hınara Sor) and 2 local pomegranate genotypes (Hınar-1 and Hınar-2) were studied. In the study, Fruit weights ranged from 129.90 -314.59 g; Fruit heights ranged from 54.78-74.28 mm; Fruit diameters ranged from 62.92-86.43 mm; Fruit Volume strange from 129.20-293.50 ml; Fruit juice amounts ranged from 34.90-90.90 ml; Fruit densities ranged from 1.0-1.23 gr/ml; 100 seed weights ranged from 24.46-37.690 g; calix heights ranged from 9.65-21.00 mm and calix diameters ranged from 16.40-27.60 mm. In addition, Soluble solid contents (SSC) ranged from 14.60-17.29% brix; total acidity ranged from 4.02-24.51%; pH ranged from 2.55-4.15 and shape indices ranged from 0.69-0.94. Moreover, sub skin color, upper skin color, seed hardness, fruit taste, seed color, upper fruit compartment, sub fruit compartment, compartment number, compartment appearance, easiness in separating arils and Fruit pulp weights of the genotypes and cultivars were also determined.Keywords
Kocaköy, Pomegranate, Pomology

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri