Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TEK KATLI DUVAR DEFORMASYONUNUN GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ
(DETERMINATION OF SINGLE LAYER WALL DEFORMATION BY USING IMAGE PROCESSING TECHNIQUES )

Yazar : Vahdettin DEMİR  , Abdulkerim İLGÜN, Ahmad Javid ZIA, Vahdettin DEMİR, Abdullah MÜSEVİTOĞLU, Sadrettin SANCIOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 17
Sayfa : 21-29
    


Özet

Görüntü işleme tekniği son zamanlarda mühendislik problemlerinin çözümlerinde sıkça kullanılmaktadır. Mühendislik çalışmalarında kullanılan görüntü işleme tekniği uygulamalarında malzemenin ilk durumu ile değişimden sonraki durumu arasında belirli aralıklarla fotoğraflar çekilerek çalışma esnasında değişimleri gözlenmektedir. Bu fotoğraflar esas alınarak değişim sayısal verilere aktarılmakta ve malzemenin değişimi bu veriler sayesinde gözlenmektedir. Görüntü işleme tekniği uygulamalarında hazır sistemler kullanılmaktadır. Fakat bu sistemler oldukça pahalı sistemlerdir. Bu çalışmada daha basit ve uygulanabilir bir sistem geliştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında doğal taşlar ile 20*30*10 cm boyutlarında 9 adet tek katmanlı duvar sistemlerinde başlangıç kayma deneyi yapılmıştır. Deneyler esnasında yük altında duvarlarda oluşan deplasman değerleri potansiyometrik lineer cetveller yardımıyla ölçülmüştür. Aynı zamanda deney esnasında başlangıç durumundan, deneyin sonuçlanmasına kadar belli aralıklarla görüntüler alınmıştır. Görüntüler ArcGIS programında sayısallaştırılarak duvarda oluşan değişimler dijital verilere dönüştürülmüştür. Deneysel veriler ile sayısallaştırılan görüntüler üzerinden tespit edilen veriler karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda deneysel değerler ile sayısallaştırılan değerler arasında ortalama %84 benzerlik görülmüştür. Çalışma sonucunda yapılan görüntü sayısallaştırma uygulamasının oldukça başarılı sonuçlar verdiği gözlemlenmektedir. Bu kapsamda daha büyük ölçekli yapılacak olan deneylerde ve veri sayısının fazla olduğu deneylerde bu sistemin kullanılması hem hızlı hem de ekonomik olarak faydalı olacağı düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler
Görüntü sayısallaştırma, potansiyometrik lineer cetvel, tek katmanlı duvar, deformasyon.

Abstract

Image processing technique has been used frequently in the solution of engineering problems recently. In engineering studies, photographs are taken at certain intervals between the initial state of the material and the state after the change, and changes during the study are observed with the Image processing technique. Based on these photos, the change is transferred to numerical data and the change of the material is observed thanks to these data. Package program systems are used in Image processing technique applications. But these systems are quite expensive systems. In this study, a simpler and feasible system has been developed. The initial sliding test was carried out on 9 single-layer wall systems with natural stones in 20 * 30 * 10 cm dimensions. The displacement values formed on the walls under load during the experiments were measured with the help of potentiometric linear rulers. At the same time, photographs were taken at certain intervals from the baseline to the conclusion of the experiment. The photographs were digitized in the ArcGIS program and the changes on the wall were converted into numerical data. Experimental data and data obtained by photographs were compared. As a result of this comparison, 84% similarity is observed between experimental values and analytical values. It is observed that the image digitization application performed as a result of the study yielded very successful results. In this context, it is believed that the use of this system will be both fast and economically beneficial in larger scale experiments and the number of data.Keywords
Photograph digitizing, potentiometric ruler, single-layer wall, deformation.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mart 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 1 Şubat 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri