Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MİKROBİYAL İÇERİKLİ BAZI BİTKİ BÜYÜME VE GELİŞME DÜZENLEYİCİLERİN ÖRTÜALTI ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİLERİN VEJETATİF GELİŞİMİ VE MEYVE KALİTESİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ
(EFFECTS OF SOME MICROBIAL PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT REGULATORS ON VEGETATIVE DEVELOPMENT AND FRUIT QUALITY OF STRAWBERRY UNDER GREENHOUSE CONDITIONS )

Yazar : Sevinç ŞENER  & Canan Nilay DURAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9
Sayfa : 31-38
    


Özet

Tüm dünyada yaygın olarak yetiştirilen, taze ve işlenmiş olarak tüketilebilen ve aile işletmeciliğine de uygun olan çilek (Fragaria x ananassa Duch.) ticari açıdan önemli ve üretimi artan meyve türlerinden birisidir. Bu çalışma örtüaltı koşullarında bazı mikrobiyal içerikli bitki büyüme düzenleyicilerinin çilek bitkisinin vejetatif gelişimi ve meyve kalitesi üzerine olan etkilerini belirleyebilmek amacıyla yürütülmüştür. Çalışma 2018-2019 yılları arasında, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Arazisinde ısıtmasız cam serada, 5 l’lik saksılarda gerçekleştirilmiştir. Çalışmada bitkisel materyal olarak gün nötr bir çeşit olan ‘Albion’ çeşidi, bitki büyüme ve gelişme düzenleyicisi olarak ise ticari preparat olan ‘SimBacil’, ‘SimDerma’ ve ‘OrgaStar’ isimli mikrobiyal içerikli preparatlar kullanılmıştır. Deneme boyunca uygulamaların bitkilerin vejetatif gelişimine olan etkilerini tayin edebilmek amacıyla haftalık aralıklarla bitkilerde gövde çapı, bitki boyu, yaprak sayısı ölçümleri, sezon boyunca dört kez ise meyve kalite analizleri (meyve ağırlığı, meyve çapı, SÇKM, pH, titre edilebilir asit değerleri) yapılmıştır. Çalışma sonunda yapılan ölçümlerin ortalama değerleri istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Uygulamalara ait sonuçlar kontrol parselleri ile kıyaslandığında istatistiksel anlamda önemli düzeyde farklılıklar tespit edilmiş ve mikrobiyal içerikli bitki büyüme düzenleyicisi uygulamalarının çilek yetiştiriciliğinde tavsiye edilebileceği sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler
Albion, Mikrobiyal Gübre, Örtüaltı, Üzümsü Meyveler.

Abstract

Strawberry (Fragaria x ananassa Duch.), which is widely grown all over the world, can be consumed as fresh and processed and is suitable for family business, is increasing its commercial importance and production. This study was carried out in order to determine the effects of some microbial plant growth regulators on vegetative growth and fruit quality of strawberry plants under greenhouse conditions. The experiment was conducted in the unheated glass greenhouse in 5 l pots in the Research and Application Area of Faculty of Agriculture of Akdeniz University between 2018-2019. In the study, ‘Albion’ which is a neutral day type used as the plant material, and ‘SimBacil’, ‘SimDerma’, ‘OrgaStar’ which are the commercial preparate, were used as plant growth and development regulator. In order to determine the effects of the applications on the vegetative development of plants, stem diameter, plant height and number of leaves were measured at weekly intervals throughout the experiment. In addition, fruit quality analyses (fruit weight, fruit diameter, TSS, pH, TAA values) were performed four times during the season. At the end of the study, the mean values of the measurements were evaluated statistically. When the results of the applications were compared with the control plots, significant differences were found statistically. It was concluded that microbial plant growth regulator applications can be recommended in strawberry cultivation.Keywords
Albion, Microbial Fertilizer, Greenhouse, Berries.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (31.12.2020)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Mart Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri