Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EOZİNOFİLİK GASTROENTERİT HASTALIĞININ BESLENME TEDAVİSİ
(NUTRITIONAL TREATMENT OF EOSINOPHILIC GASTROENTERITIS )

Yazar : Ayşe GÜNEŞ BAYIR, Meryem Beyza ÇELİK   Çeviren  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 15
Sayfa : 71-86
    


Özet

Eozinofilik gastroenterit (EGE), ağırlıklı olarak mide ve ince bağırsakta eozinofillerin inflamasyonu ile karakterize bir sindirim sistemi hastalığıdır. Nadir görülmesi, teşhis ve tedavisinin zor olması EGE’nin oldukça karmaşık bir hastalık olarak değerlendirilmesine yol açar. Eozinofilik infiltrasyonu azaltmak ve uzun vadede ciddi komplikasyonlara neden olabilen gastrointestinal belirtileri önlemek tedavinin temelini oluşturur. Mevcut tedaviler arasında diyet, farmakolojik ve cerrahi tedavi bulunur. EGE’nin hangi sebeple ortaya çıktığı kesin olmamakla birlikte gıda hassasiyeti gibi alerjik bir nedenden kaynak alabileceği, gıda alerjenlerinin; hastaların gastrointestinal kanalında Th2 tipi hücresel yanıtı arttırarak etki edeceği düşünülmektedir. Fazla kilonun ve D vitamini eksikliğinin EGE için bir risk faktörü olabileceği konusu tartışmalıdır. Bu iki etkenin pro-inflamatuar sitokinleri artttıran, antiinflamatuar sitokinleri azaltan dolayısıyla hücresel yanıtın Th2 tipine doğru eğilim göstermesine neden olan süreçleri meydana getirdiği bilinmektedir. Bu süreçlerle birlikte bağışıklık sisteminin toleransının düştüğü, astım ve alerji gibi hastalıklara neden olduğu dolayısıyla EGE gelişimine uygun ortamın meydana geldiği tahmin edilmektedir. Özellikle son yayınlarda hastalığın tedavisinde sıklıkla diyet yaklaşımlarının üzerinde durulmaktadır. Diyet yaklaşımlarının temel amacı; hastalığın şiddetini arttıran gıdaları beslenmeden çıkarıp, hastanın alerjenlere maruz kalmasını önleyerek semptomlarını azaltmaktır. Diyetler; elemental diyet, ampirik eliminasyon diyetleri ve alerji testine dayalı eliminasyon diyeti olarak sınıflandırılmaktadır. Farmakolojik tedavi ana tedavi olmakla birlikte hastalar genellikle steroidlere cevap verirler ne var ki uzun süreli kullanımı ciddi yan etkilere neden olabilir. Bu yüzden son dönemde farklı ajanların kullanılması ve kombine tedavi önerilmektedir. Cerrahi tedavi en son aşamada düşünülmektedir. Bununla birlikte opere olan hastaların bile büyük çoğunluğunda tekrar nüks görülmektedir. Tanı ve tedavisi oldukça karmaşık olan EGE günümüzde gittikçe artan bir insidansa sahiptir. Bu çalışmada EGE’nin tedavi yöntemlerini, beslenmeyle olan ilişkisini ve diyet tedavisinin önemini araştırmak amaçlanmıştır. Ayrıca hastalığın tedavisinde kullanılan farklı diyet yaklaşımları sınıflandırılarak mevcut literatür eşliğinde vaka serileri değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Eozinofilik gastroenterit, diyet tedavisi, gıda hassasiyeti

Abstract

Eosinophilic gastroenteritis (EGE) is a digestive system disease characterized by inflammation of the eosinophils predominantly in the stomach and small intestine. Being rare and difficult to diagnose and treat causes EGE to be evaluated as a very complex disease. The mainstay of treatment is to reduce eosinophilic infiltration and prevent gastrointestinal symptoms that can cause serious complications in the long term. Present treatments include diet, pharmacological and surgical treatment. Although the etiology of EGE is uncertain, it is thought to be caused by food sensitivity, especially food allergens, by increasing the Th2 type cellular response in the gastrointestinal tract of patients. It is debated that overweight and vitamin D deficiency may be a risk factor for EGE. All of these generate processes that increase pro-inflammatory cytokines and decrease anti-inflammatory cytokines, thus causing a Th2-type cellular response. Also, it is thought that lowered immune system tolerance and diseases such as asthma/ allergies may also support the development of EGE. Especially; in the last publications, dietary approaches are frequently emphasized in the treatment of the EGE. The main purpose of dietary approaches; to reduce the symptoms of the patient by removing the nutrients that increase the severity of the disease from the diet and preventing the patient from being exposed to allergens. Diets applied; elemental diet, empirical elimination diet, allergy testing directed elimination diet. Even though pharmacological treatment is the main treatment patients generally respond well to steroids. However, long term use of steroids can cause serious side effects. Therefore, recently the use of different agents and combined treatments are recommended. Surgical treatment is considered at the last stage. In addition to this, recurrence is seen in most of the operated patients. EGE, which diagnosis and treatment are quite complex, has an increasing incidence today. This study, it is aimed to present the treatment methods of EGE, its relationship with nutrition, and the importance of diet treatment. In addition, different dietary approaches used in the treatment of the disease were classified and case series were evaluated in the light of the current literature.Keywords
Eosinophilic gastroenteritis, diet treatment, food sensitivity

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Mayıs sayısı 

  (27.05.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Temmuz Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri