Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HİDROLİK KUMANDALI SİSTEMLERDE ENERJİ TASARRUFUNUN ANALİZİ
(ANALYSIS OF ENERGY SAVING IN HYDRAULIC SYSTEMS )

Yazar : Hayriye Sevil Ergür    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 15
Sayfa : 61-70
    


Özet

Enerji-tasarruflu ürünlere yönelik taleplerin artışı, tasarım süreçlerinde ürün yaşam döngülerindeki efektif enerji kullanımını, önemli bir faktör haline getirmektedir. Bu konu, genellikle daha önce tasarlanmış ürünün enerji verimlilik analizi ve daha sonra değerlendirilen tasarım iyileştirme aşamalarında ele alınır. İlk aşamada enerji verimliliğinin dikkate alınması, tasarım sürecini daha karmaşık hale getirmekle birlikte piyasadaki talebin yerine getirilmesi açısından çok önemlidir. Günümüz yerel dilinde, enerji verimliliği ifadesi özellikle doğal kaynaklarla ilgili olduğu için, genellikle çevre dostu veya yeşil değerlerle birlikte ilişkilendirilir. Verimlilik, bu enerjiyi kullanan veya dönüştüren işlemlerin dikkate alındığı durumlarda, atık miktarları sınırlandırırken çeşitli enerji kaynaklarından da yararlanmak olarak tanımlanmaktadır. Hidrolik verimlilikte ise makine gereksinimleri, motorlar ve pompalar gibi hidrolik sistemlerin akışkan gücünü doğrudan etkileyen faktörler göz önünde bulundurulur. Hidrolik sistemlerde, enerjiyi dönüştürme sürecinde önemli miktarda güç kaybedildiği için genel olarak hidrolik kavramı verimli bir teknolojiyi tanımlamamaktadır. Bu anlamda, hidrolik verim bir oksimoronik terim olarak da sorgulanabilir. Bununla birlikte, hidrolik verimlilik, farklı malzemeleri ve tasarımları araştırmak ve artan enerji verimliliği özelliklerine sahip yeni sistemler üretmek için kaydedilen ilerlemeye ilişkin çalışmaların tamamı olarak da tanımlanabilir.Anahtar Kelimeler
Enerji, hidrolik verimlilik, valf kontrollü sistemler

Abstract

The increasing demand for energy-efficient products makes the effective use of energy in product life cycles an important factor in design processes. This issue is generally addressed by analysis of the energy efficiency of the previously designed product and subsequent design improvement. Considering energy efficiency in the previous stage can be significant in terms of market dominance, while adding to the complexity of the design process. Energy efficiency in today's local language is often associated with environmentally friendly or green values, as it refers specifically to natural resources. Efficiency is defined as utilizing various energy sources while limiting waste when processes that use or convert this energy are taken into account. As referring the hydraulic efficiency, factors that directly affect the fluid power of hydraulic systems such as machine requirements, motors and pumps are considered. Generally, the concept of hydraulic is not an efficient technology because a significant amount of power is lost in the process of converting energy. In this sense, hydraulic efficiency can be questioned as an oxymoronic term. However, hydraulic efficiency can also be defined in relation to the progress made to research different materials, designs and produce new systems with increased energy efficiency characteristics.Keywords
Energy, hydraulic efficiency, valve controlled systems

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Mayıs sayısı 

  (27.05.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Temmuz Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri