Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AYDINLATMANIN MİMARİYE YANSIMALARI
(REFLECTIONS OF LIGHTING ON ARCHITECTURE )

Yazar : Tuğba İnan GÜNAYDIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 15
Sayfa : 43-50
    


Özet

Aydınlatma, kullanım alanlarının sağlıklı ve konforlu olmasını belirleyen ve aynı zamanda enerji tüketiminde büyük öneme sahip en önemli tasarım öğelerinin başında gelmektedir. Çünkü yeterli ve etkin aydınlatma iç ortam kalitesini arttırarak insan sağlığını korumakta ve yapılan işlerin verimini arttırmaktadır. Aydınlatma tasarımında doğal ve yapay aydınlatma bütünleşik bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Doğal aydınlatma temel olarak gün ışığından maksimum verim alacak şekilde yararlanmayı, yapma aydınlatma kullanımını indirgemeyi hedeflemektedir. Işık insanoğlunun varoluşundan itibaren yaşamı etkileyen önemli bir etken olmuştur. Yaşam alanımıza eskiden sadece açıklıklar, dar pencere açıklıkları şeklinde giren ışık gelişen teknoloji ile birlikte mimari projenin ilk aşamasında kurgulanan önemli bir tasarım paremetresi olmuştur. Yapıda, ışığın farklı yollarla mekana alınması sağlanmış ve yapma aydınlatma tasarımı ile günümüz mimarlığında teknolojiye göre şekillenen sürdürülebilir enerji etkin tasarımların oluşumu sağlanmıştır. Bu çalışmada mimaride aydınlatma tasarımı ile ilgili genel noktalara vurgu yapıldıktan sonra farklı fonksiyonel kullanıma sahip dört farklı yapı türü aydınlatma tasarımı bakımından incelenmiştir. İncelenen genel olarak çeşitli ödül alan ve Breeam belgesi gibi sertifikasyonlara sahip bu binalarda sürdürülebilirlik bağlamında aydınlatma tasarımında inovatif yaklaşımlar geliştirildiği ve doğal aydınlatmadan etkin bir biçimde yararlanıldığı ve yapma aydınlatma tasarımında genel olarak tasaruuflu sistemler ve sensörlü sistemlere başvurulduğu görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Işık, aydınlatma, sürdürülebilirlik, görsel konfor

Abstract

Lighting is one of the most important design elements that determines healthy and comfortable usage areas and is of great importance in energy consumption. Because, sufficient and effective lighting increases the quality of the indoor environment, protects human health and increases the efficiency of the work done. In lighting design, natural and artificial lighting should be handled in an integrated manner. Daylighting basically aims to benefit from daylight with maximum efficiency and to reduce the use of artificial lighting. Light has been an important factor affecting human life since its existence. Light, which used to enter our living space only in the form of openings and narrow window openings, has become an important design parameter set up in the first stage of the architectural project with the developing technology. In the building, the light was allowed to be taken into the space in different ways and with the artificial lighting design, the formation of sustainable energy-efficient designs shaped according to technology in today's architecture was ensured. In this study, after emphasizing the general points about lighting design in architecture, four different building types with different functional uses are examined in terms of lighting design. It has been observed that in these buildings, which have received various awards and have certifications such as the Breeam certificate, innovative approaches are developed in lighting design in the context of sustainability and natural lighting is used effectively, and in general, efficient systems and sensor systems are used in artificial lighting design.Keywords
Light, lightening, sustainability, visual comfort

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Mayıs sayısı 

  (27.05.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Temmuz Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri