Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SON YILLARA AİT DÖKÜMHANE SEKTÖRÜ İŞ KAZASI İSTATİSTİKLERİ
(IRON FOUNDRY INDUSTRY OCCUPATIONAL ACCIDENT STATISTICS OF RECENT YEARS )

Yazar : Kutlu KABACI  & Yahya BOZKURT  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 15
Sayfa : 147-162
    


Özet

Günümüzde dökümhane sektöründe oluşan iş kazalarını bertaraf etmek için çözümler üretilmektedir. 6331 sayılı Kanun ve bu kanun kapsamında çıkarılan İSG mevzuatı meslek hastalıkları ve iş kazalarını asgari düzeye indirmeyi öngörmektedir. Çalışanların İSG güvenliği yönetiminin temelini oluşturan gerekli standart ve eğitimleri alması gerekmektedir. Bu konuda güvenlik kültürünü geliştirecek ve farkındalık yaratacak şekilde dökümhane sektöründe İSG konusunda denetleme ve önlemlerin hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Dökümhane sektöründe bütün çalışma alanları düşünüldüğünde karşılaşılan kazalar; fiziki yaralanmalar, zehirlenme-enfeksiyon, organ kaybı, patlama-yangın kaynaklı yanma, titreşim kaynaklı basınç etkileridir. Bu çalışmanın amacı, metal endüstrisinin alt bölümlerinden biri olan dökümhane sektörü için 2013 - 2019 yılları arası SGK istatistiksel iş kazası verilerini kullanarak, iş göremez sigortalı erkek ve kadın sayısına ve toplam iş göremez sigortalı sayısını irdelemektir. Ayrıca, çalışanların yaralanma türü ve cinsiyete göre iş kazası geçirenler ile iş kazası sonucu ölenlerin dağılım çizelgeleri geliştirilmiş, iş güvenliği kültürü bilgisi ve yönetmeliğin iş kazalarına karşı sorumlulukları üretim sırasında meydana gelme durumuna göre incelenmiştir.Anahtar Kelimeler
Dökümhane, İş Kazaları, İş Güvenliği ve Sağlığı, İstatistik Yıllıkları

Abstract

Today, solutions are being developed to prevent occupational injuries in the foundry industry. The aim of Law No. 6331 and the OHS legislation enacted within its framework is to minimize workplace diseases and injuries. It is important that employees receive the necessary training that forms the basis of OHS safety management. It is of great importance to implement inspections and measures regarding OHS in the foundry sector in a form that will develop the safety culture and raise awareness in this regard. Accidents encountered in the foundry sector when considering all working areas; physical injuries, poisoning - infection, organ loss, explosion -fire induced burning, vibration-induced pressure effects. The aim of this study is to look at the number of incapacitated insured men and women, as well as the total number of incapacitated insured, for the foundry market, which is one of the metal industry's subdivisions, using SGK statistical occupational injury data from 2013 to 2019. Furthermore, according to the type of injury and gender, distribution charts of those who had occupational accidents and those who died as a result of occupational accidents were produced, and knowledge of occupational safety culture and responsibilities of the regulation against occupational accidents were examined according to the situation of occurrence during development.Keywords
Foundry, Occupational Accidents, Occupational Safety and Health, Statistical Annuals

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Mayıs sayısı 

  (27.05.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Temmuz Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri