Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Vicia sativa L. ÇEŞİTLERİ ARASINDAKİ GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİN TOTAL PROTEİN PROFİLİ, SİTOLOJİK ANALİZ VE MOLEKÜLER KARAKTERİZASYON İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
(ASSESSMENT OF GENETIC DIVERSITY AMONG Vicia sativa L. CULTIVARS BY TOTAL PROTEIN PROFILE, CYTOLOGICAL ANALYSIS AND MOLECULAR CHARACTERIZATION )

Yazar : Büşra Yazıcılar  & İsmail BEZİRGANOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 15
Sayfa : 135-141
    


Özet

Fiğ (Vicia subsp.) çok veya tek yıllık, besin değeri yüksek, bir baklagil yem bitkisidir. Baklagil yem bitkileri içerisinde uzun ömürlü olması çevre şartlarına daha dayanıklı olması nedeniyle en çok tercih edilen bir bitki türüdür. Bu çalışmada 2 tane Yaygın fiğ (Ankara Moru ve Ayaz) ile 3 tane Macar fiğ (Ankara Pembesi, Tarım Beyazı ve Kansur) çeşitleri kullanılarak çekirdek DNA, kromozom sayımı ve total protein miktarına bakılarak genetik çeşitliliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 5 farklı fiğ (Vicia subsp.) populasyon tohumları MS ortamına (Murashige Skoog basal medium 1962) ekilerek yaprak örnekleriyle flow sitometri analiziyle çekirdek DNA ve total protein miktarına bakılmıştır. 5 farklı fiğ (Vicia subsp.) populasyonlarının kök uçlarından örnek alınarak kromozom sayımı yapılmıştır. SDS PAGE analizi 140 kDa ile 25 kDa arasında bant vardır. Total protein miktarı en çok Kansur, Tarım Beyazı, Ankara Moru ve Ayaz’dır. Total Protein miktarı en az ise Ankara Pembesi’dir. Çekirdek DNA miktarı 3.53 pg ile 11.11 pg arasında değişmiştir. Flow sitometri sonuçlarına göre Kansur ve Tarım Beyazı ile Ankara Pembesi ve Ankara Moru çekirdek DNA oranları birbirine yakındır. Kansur kromozom sayısı 2n=2x=14, Ankara Pembesi, Tarım Beyazı, Ankara Moru ve Ayaz kromozom sayısı 2n=2x=12’dir. Total protein miktarı ile kromozom sayımı sonuçları birbirini doğrulamıştır. Proteince zengin ve genom boyutu en büyük olan Kansur hattımızdır.Anahtar Kelimeler
Fiğ (Vicia subsp.), Flow Sitometri, Kromozom Sayımı, SDS PAGE

Abstract

Faba bean (Vicia faba L.) is an important food and feed legume because of the nutritional value of its seed protein and starch content, high biomass, and resistant environmetal conditions. It is commonly grown as a crop for human consumption. In this study, seeds of 5 cultivars of Vicia faba were evaluated for the nuclear DNA, chromosome count, and total protein amount. 5 different vicia faba seeds were cultured on MS basal medium at a temperature of 23°C ± 2°C under a 16 h light photoperiod with the light intensity of 97 µmol m-2 s-1 for 2 weeks. The amount of nuclear DNA was measured by flow cytometry analysis with leaf samples. Chromosome count was made by taking samples from root tips of 5 different faba bean (Vicia faba) cultivars. SDS PAGE analysis was produced bands between 140 kDa and 25 kDa. SDS PAGE also analysis displayed the accumulation of proteins in leaves. In terms of SDS PAGE analysis, Kansur exhibited the most abundant protein, followed by Tarım Beyazı and Ankara Moru. Total protein amount is the lowest in Ankara Pembesi. The amount of nuclear DNA content ranged from 3.53 pg to 11.11 pg. According to flow cytometry results, there was no significant variation between nuclear DNA contents of Kansur and Tarım Beyazı, Ankara Pembesi and Ankara Moru. The four Vicia faba plants showed the same chromosome numbers as 2n= 2x= 12. However, 2n= 2x= 14 number was detected in the root tips of the Kansur. Kansur displayed that nucleat DNA content and protein accumulation was higher the other cultivars.Keywords
Faba bean (Vicia subsp.), Flow cytometry, Chromosome count, SDS PAGE

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Mayıs sayısı 

  (27.05.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Temmuz Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri