Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FARKLI RADYOİZOTOPLARIN MALZEME YÜZEYLERİNDEN UZAKLAŞTIRILMASINA YÖNELİK DEKONTAMİNASYON SOLÜSYONU TASARLANMASI
(DESIGNING A DECONTAMINATION SOLUTION FOR REMOVING DIFFERENT RADIOISOTOPES FROM MATERIAL SURFACES )

Yazar : Tayfun YILMAZ  & Erdem ERGÜL  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 15
Sayfa : 7-11
    


Özet

Bilindiği üzere radyoaktif maddeler sağlık, enerji ve endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sektörlerde radyoaktif maddelerin bulunduğu ortamlarda radyoaktif madde proses gereği veya kaza sonucu malzeme/ekipman yüzeylerine temas edebilmektedir. Özellikle açık radyoaktif maddelerle çalışılan hastanelerin nükleer tıp departmanları, radyoaktif ilaç üretim tesisleri, radyoaktif kaynak üretim tesisleri, nükleer reaktörler gibi tüm alanlarda malzeme yüzeylerinin radyoaktif madde ile kontaminasyonu söz konusu olabilmektedir. Radyoaktif madde bulaşığı başta personel güvenliği olmak üzere iş güvenliğine de oldukça zarar vermektedir. Kontaminasyonun tespiti sonrasında radyoaktif maddenin bulaştığı malzeme yüzeyinden uzaklaştırılması personel güvenliği, proses güvenliği ve proses iş akışının devamlılığının sağlanması amacıyla gereklidir. Herhangi kontaminasyon durumunda ise radyoaktif madde bulaştığı yüzeyden bir takım özel solüsyonlar vasıtasıyla uzaklaştırılmaktadır. Dekontaminasyon (temizleme) işleminin etkinliği ise bulaşan radyoizotopun niteliği ve temizlemede kullanılan temizleyici solüsyonun özelliklerine bağlıdır. Özetle söz konusu radyoaktif kontaminasyonun gerçekleştiği ortamlarda kullanılacak olan dekontaminasyon solüsyonunun temizleme etkinliğinin yüksek olması büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, metal veya ametal özellikteki yaygın kullanılan farklı radyoizotopların sebep olduğu yüzey kontaminasyonunu ortadan kaldırmak amacıyla kullanılacak dekontaminasyon solüsyonunun tasarlanması için gerekli teknik özelliklerden bahsedilmiştir.Anahtar Kelimeler
Radyoaktif Madde Dekontaminasyonu, Radyoizotop Dekontaminasyonu

Abstract

As is known, radioactive materials are widely used in health, energy and industry. In these sectors, in environments where radioactive materials are present, radioactive material may contact material / equipment surfaces as a result of the process or accident. In all areas such as nuclear medicine departments, radioactive drug production facilities, radioactive source production facilities, nuclear reactors, especially in hospitals where open radioactive materials are used, contamination of material surfaces with radioactive materials may occur. Radioactive material contamination causes considerable damage to occupational safety, especially personnel safety. After the contamination is detected, it is necessary to remove the radioactive material from the surface of the contaminated material in order to ensure personnel safety, process safety and the continuity of the process work flow. In case of any contamination, the radioactive material is removed from the contaminated surface by some special solutions. The effectiveness of the decontamination (cleaning) process depends on the nature of the contaminated radioisotope and the properties of the cleaning solution used in cleaning. In summary, the high cleaning efficiency of the decontamination solution to be used in the environments where the radioactive contamination occurs is of great importance. In this study, the technical features required for the design of the decontamination solution to be used to eliminate surface contamination caused by different widely used radioisotopes with metal or nonmetal properties are mentioned.Keywords
Radioactive Material Decontamination, Radioisotope Decontamination

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Mayıs sayısı 

  (27.05.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Temmuz Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri