Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVID-19 HASTALIĞI SONRASI GELİŞEN VENÖZ YETMEZLİĞİN TEDAVİSİ
(TREATMENT OF VENOUS INSUFFICIENCY EMERGING AFTER COVID-19 DISEASE )

Yazar : Hasan EKİM  & Meral Ekim  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 15
Sayfa : 1-6
    


Özet

COVID-19, ciddi akut solunumu sendromu koronavirüs-2 (SARS-CoV-2) denilen virüsün yol açtığı hiperinflamasyonla seyreden oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. COVID-19 nedeniyle uygulanan kısıtlama önlemleri nedeniyle evde uzun süre kalan yaşlılarda ve yoğun bakımda COVID-19 tedavisi görenlerde baldır kaslarında zayıflama olmaktadır. Bundan dolayı venöz yetmezlik gelişebilmektedir. Bu hastaların tedavisinin geciktirilmeden yapılması kronik venöz yetmezliğe gidişi önleyeceğinden önemlidir. Çalışmamız COVID-19 tanısı alıp çeşitli merkezlerde tedavi gördükten sonra iyileşerek taburcu edilen ancak daha sonra venöz yetmezlik gelişen sekiz hastayı kapsamaktadır. Hastaların ikisi kadın ve altısı erkekti. Yaşları 43 ile 70 arasında değişmekte ve ortalama yaş ise 56.87±9.70 yıl idi. Hastaların başlıca yakınmaları bacaklarında ağrı, şişlik, kaşıntı, karıncalanma, yanma, ödem, kramp, ağırlık hissi ve renk değişikliğiydi. Fizik muayenede hastaların hepsinde de baldır kasları zayıftı ve D-dimer düzeyleri de yüksekti. Hastaların renkli venöz Doppler ultrasonografik incelemesinde her iki alt ekstremitelerinin derin venlerinde reflü tespit edildiğinden venöz yetmezlik tanısı kondu. Hastaların hepsinde bilateral alt ekstremite derin venleri açıktı. Venöz yetmezliğin COVID-19 olgularında iyileştikten sonrada görülebileceği göz önüne alınarak bu hastaların taburcu olduktan sonrada aralıklı kontrolü yapılmalıdır. COVID-19 tedavisi sonrası venöz yetmezlik gelişen olguların yakından izlenerek venoaktif ilaçlarla medikal tedavisinin yanında zayıflayan baldır kaslarının da egzersizlerle kuvvetlendirilmesi önemlidir. Baldır kaslarının kuvvetlenmesi sonucu venöz yetmezliğin gerilemesi muhtemel olduğundan invazif girişimleri için acele edilmemelidir.Anahtar Kelimeler
COVID-19, Venöz Yetmezlik, Baldır Kas Pompası

Abstract

COVID-19 disease caused by the virus called severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) is a highly contagious disease leading to hyperinflammation. Lockdown measures implemented due to COVID-19 can lead to weakness in the calf muscles of the elderly individuals who stay at home for a long time and in those receiving COVID-19 treatment in intensive care unit. Thus, venous insufficiency may develop in these circumstances. It is important to treat these patients without delay, as it may prevent the progression to chronic venous insufficiency. Our study includes eight patients who were diagnosed with COVID-19 and were discharged after being treated in various centers, but later developed venous insufficiency. Two of the patients were women and six were men. Their ages ranged from 43 to 70, and the mean age was 56.87 ± 9.70 years. The main complaints of the patients were pain, swelling, itching, tingling, burning, edema, cramping, feeling of heaviness and discoloration in the legs. D-dimer levels of the patients were also high. Venous insufficiency was diagnosed because reflux was detected in the deep veins of both lower extremities in the color venous Doppler ultrasonographic examination of the patients. Bilateral lower extremity deep veins were patent in all patients. Considering that venous insufficiency may be seen after recovery in COVID-19 patients, intermittent control of these patients should be done after discharge. It is important to closely monitor patients who develop venous insufficiency after COVID-19 treatment, and to strengthen the weakened calf muscles with exercises in addition to medical treatment with venoactive drugs. Since venous insufficiency may regress as a result of the strengthening of calf muscles, it should not be rushed for invasive procedures.Keywords
COVID-19, Venous Insufficiency, Calf Muscle Pump

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Mayıs sayısı 

  (27.05.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Temmuz Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri