Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MUŞ MERKEZE AİT KIYIBAŞI KÖYÜ MERASININ VERİM VE KALİTESİNİN BELİRLENMESİ
(DETERMINATION OF YIELD AND QUALITY OF KIYIBASI VILLAGE RANGELAND OF MUS CENTER )

Yazar : Kağan KÖKTEN  & Hatice TANRIVERDİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9
Sayfa : 259-265
    


Özet

Bu çalışma Muş İli, Merkez İlçesi, Kıyıbaşı Köyü merasının yöneylerinin ot verimi ve kalitelerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada; kuru ot verimi, ham protein verimi, ham protein oranı, ham kül oranı, asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF), nötr deterjanda çözünmeyen lif (NDF), sindirilebilir kuru madde (SKM), kuru madde tüketimi (KMT) ve nispi yem değeri (NYD) özellikleri araştırılmıştır. Çalışmada; meranın kuru ot veriminin, mera yöneylerine göre 30.37-55.97 kg/da aralığında değiştiği ve mera kesimlerinin kuru ot verimi bakımından istatistiksel olarak %1 derecesinde öneme sahip olduğu belirlenmiştir. Meradaki kuru otun en yüksek ham protein oranının %14.37 ile Doğu ve istatistiki olarak aynı grupta olan Güney ile Batı yöneylerinde olduğu belirlenmiştir. Ham protein verimi, mera yöneylerine göre 3.31 kg/da ile 7.68 kg/da arasında değişmiş ve mera yöneylerinde istatistiksel olarak %1 önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmada sonucunda; Ham kül, NDF, ADF, SKM, KMT oranları ve NYD sırası ile %6.4-8.7, %57.0-59.8, %21.2-34.0, %62.4-72.3, %2.00-2.10 ve 102.0-112.5 arasında belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Mera, yöney, verim, kalite.

Abstract

This study was carried out in order to determine the hay yield and quality of the rangelands of Kiyibasi Village rangeland in the central district of Mus. In this study; hay yield, crude protein yield, crude protein content, crude ash content, acid detergent fiber (ADF), neutral detergent fiber (NDF), digestible dry matter (DDM), dry matter intake (DMI) and relative feed value (RFV) properties were investigated. In the study; hay yields ranged between 30.37 kg/da and 55.97 kg/da according to the rangeland aspects and rangeland aspects have been found to be statistically significant 1% in terms of hay yield. The highest crude protein content of hay in the rangeland was found to be in the East (14.37%) and statistically in the same group in the South and West aspects. Crude protein yield ranged between 3.31 kg/da and 7.68 kg/da according to rangeland aspects and it was found to be statistically significant 1% in rangeland aspects. As a result of the research; crude ash, NDF, ADF, DDM, DMI ratios and RFV were determined between 6.4-8.7%, 57.0-59.8%, 21.2-34.0%, 62.4-72.3%, 2.00-2.10% and 102.0-112.5, respectively.Keywords
Rangeland, aspect, botanical composition.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri