Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ADANA KOŞULLARINDA TATLI SORGUMUN BİYOKÜTLE VE BİYOETANOL POTANSİYELENİN BELİRLENMESİ
(BIOMASS AND BIOETHANOL PRODUCTION POTENTIALS OF SWEET SORGHUM UNDER ADANA CONDITIONS )

Yazar : Derya YÜCEL  , Celal YÜCEL, Hasan Ali KARAAĞAÇ, Bülent ÇAKIR, Rüştü HATİPOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9
Sayfa : 239-246
    


Özet

Araştırma, farklı tatlı sorgum genotiplerinin biyokütle ve bioetanol üretim potansiyellerinin saptanması amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada, yurt içi ve dışındaki değişik kaynaklardan temin edilen 21 adet tatlı sorgum (Sorghum bicolor var. saccharatum (L.) Mohlenbr.) hat ve çeşitleri materyal olarak kullanılmıştır. Araştırma, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde (Dogankent/Adana) ikinci ürün koşullarında, 2016 ve 2017 yıllarında yürütülmüştür. Her genotip, 70 cm sıra aralıklı, 5 m uzunluğundaki 4 sıradan oluşan parsellere, sıra üzeri 15 cm olacak şekilde, tesadüf blokları deneme deseninde 4 tekrarlamalı olarak ekilmiştir. Araştırmada her parselden rastgele seçilen 10 adet bitkide bazı tarımsal özellikler saptanmıştır. İki yıllık ortalamalara göre önemli bazı özelliklere ait minimum ve maksimum değerler; ekimden hasada kadar geçen süre 98.1-134.4 gün, bitki boyu 232.2-429.3 cm, biyokütle verimi 8.3-21.5 t/da, sap verimi, 6.9-18.3 t/da, özsu verimi 2298-6274 L/da, brix değeri %15.50-20.00 ve teorik etanol verimi 202-530 L/da arasında değişmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara dayanılarak, Adana ikinci ürün koşullarında tatlı sorgumun biyokütle ve biyoetanol üretimi amacıyla başarıyla yetiştirilebileceği sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler
Tatlı Sorgum, Biyokütle, Etanol, Brix, Verim.

Abstract

The research was carried out to determine the potential of biomass and bio-ethanol production of different sweet sorghum genotypes under Adana Conditions. Twenty-one sweet sorghum genotypes obtained from domestic and foreign sources were used experimental material. The field experiment was conducted in the experimental area of the Eastern Mediterranean Agricultural Research Institute, Adana -Turkey in second crop condition in 2016 and 2017. Each genotype was sown in 4 rows with 5 m length and 0.7 m apart according to randomized complete block design with four replications. In the research, agronomic traits were determined on 10 randomly selected plants of each genotype. According to the two years averaged values, days after sowing, plant height, biomass yield, stalk yield, juice yield, brix, and theoretical ethanol yield ranged from 98.1 to134.4 days, 232.2 to 429.3 cm, 83.4 to 214.9 t ha-1, 69 to 183 t ha-1, 23 to 63 m3 ha-1, 15.50 to 20.00 %, and 2020 to 5300 L ha-1, respectively. From the results of the research, it was concluded that sweet sorghum could be successfully grown for biomass or bio-ethanol production as second crop under Adana Conditions.Keywords
Sweet Sorghum, Biomass, Ethanol, Brix, Yield.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (27.11.2020)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri