Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORGANİK YUMURTA TÜKETİM EĞİLİMLERİ VE TÜKETİCİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ (BİNGÖL İLİ KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ)
(ORGANIC EGG CONSUMPTION TRENDS AND DETERMINATION OF CONSUMER CHARACTERISTICS (BINGÖL CITY CENTER EXAMPLE) )

Yazar : Reşit TAYSI  , Bünyamin SÖĞÜT, Hakan İNCİ, Ersin KARAKAYA*  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 13
Sayfa : 181-199
    


Özet

COVID-19 pandemisinin özellikle gıda ürünlerindeki tüketim alışkanlıklarını ve tüketim tercihlerini değiştirdiği, pandemi sonrası normal yaşama dönüldüğünde bu alışkanlıkların en azından bir bölümünün sürdürüleceği varsayımı ile gıda üretim ve tüketim stratejilerinin bu yeni alışkanlıklara uygun yönlendirilmesi ve planlanması çok önemlidir. Bu çalışma; Bingöl ili kent merkezinde ikamet eden bireylerin sosyo-demografik ve ekonomik özelliklerini, bireylerin organik ürün kavramından haberdar olup olmadıklarını, organik ürün tüketip tüketmediklerini, organik ürün (organik yumurta) tüketen bireylerin tüketim sıklığını, aylık tüketim miktarını, ürünün satın alındığı yerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmanın birincil verileri Bingöl kent merkezinde yaşayan bireylerden 2020 yılı Mart- Mayıs aylarında yapılan anketlerden elde edilen verilerden oluşmaktadır. Tüketici özellikleri itibariyle aylık organik yumurta tüketim miktarı arasındaki ilişki Compare means (ortalamaları karşılaştır) testi ile yapılmış, tüketici özelliklerinin aylık organik yumurta tüketimine olan etki değeri (Effect size) Eta squared ilişki ölçüsü hesaplanarak belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre; tüketicilerin organik ürün kavramından haberdar oldukları ve organik ürünü doğal koşullarda hormonsuz olarak üretilen sağlıklı ürün olarak tanımladıkları sonucu saptanmıştır. Tüketicilerin yaklaşık %75’inin organik ürün tükettiği ve tüketilen organik ürünler arasında süt ve süt ürünleri, yumurta ve sebze ve meyve gibi ürünlerin tüketiciler tarafından daha çok tercih edildiği belirlenmiştir. Aylık organik yumurta tüketiminin 20 adetten fazla olduğu belirlenmiş, aylık gelir ve hanede yaşayan birey sayısının aylık organik yumurta tüketimi üzerindeki etki değerinin büyük ve istatistiki olarak önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak; Bingöl ilinde tüketicilerin organik ürün tüketim imajına uygun ürün arzının sağlanması son derece önemlidir.Anahtar Kelimeler
Bingöl, organik yumurta, tüketim alışkanlıkları, tüketici tercihleri

Abstract

The COVID-19 pandemic has caused changes in consumption habits and consumption preferences, especially in food products. With the assumption that at least some of these habits will be maintained when returning to normal life after pandemic, it is very important to direct and plan food production and consumption strategies in accordance with these new habits. This study was carried out in order to determine the socio-demographic and economic characteristics of the individuals residing in the city center of Bingol, whether the individuals are aware of the concept of organic products, whether they consume organic products, the consumption frequency of individuals consuming organic products (organic eggs), the monthly consumption amount, and the place where the product is purchased. The primary data of this study consists of the data obtained from the surveys conducted in March-May 2020 from individuals living in Bingol city center. The relationship between the monthly organic egg consumption in terms of consumer characteristics was made by Compare means test and the effect size on the monthly organic egg consumption of the consumer characteristics (Effect size) was determined by calculating the Eta squared relationship measure. According to the research findings; It has been determined that the consumers are aware of the concept of organic product and define the organic product as a healthy product produced without hormones in natural conditions. It has been determined that approximately 75% of the consumers consume organic products and among the organic products consumed, products such as milk and dairy products, eggs and vegetables and fruits are preferred by the consumers. It was determined that the monthly organic egg consumption was more than 20 pieces, and it was concluded that the effect value of monthly income and the number of individuals living in the household on the monthly organic egg consumption is large and statistically significant. As a result; In Bingöl province, it is extremely important to ensure the supply of products suitable for the organic product consumption image of the consumers.Keywords
Bingol, Organic Egg, consumption habits, consumer preferences

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri