Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GIDA GÜVENLİĞİ HAKKINDA TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ (BİNGÖL İLİ KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ)
(DETERMINING CONSUMER BEHAVIORS ABOUT FOOD SAFETY (BINGÖL CITY CENTER EXAMPLE) )

Yazar : Reşit TAYSI  , Bünyamin SÖĞÜT, Hakan İNCİ, Ersin KARAKAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 13
Sayfa : 155-168
    


Özet

Tüm dünyada yaşanan COVID-19 sürecinde, toplumların gıdaya erişiminin yanı sıra, gıda güvenliği konusu da gündeme gelen önemli bir konu olmuştur. Bu çalışma; Bingöl ili kent merkezinde yaşayan bireylerin sosyo-demografik ve ekonomik özelliklerini belirlemek, aylık tüketici harcamalarını tespit ederek gıda harcamalarının durumunu ortaya koymak ve gıda güvenliği ve gıda ürünlerini satın alırken dikkat edilen özellikler konusunda tüketici davranışlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmanın birincil verileri Bingöl kent merkezindeki tüketicilerden 2020 yılı Mart- Mayıs aylarında yapılan anketlerden elde edilmiştir. Çalışma bulgularına göre; tüketicilerin aylık gelir ortalaması 3661,4, aylık ortalama kira harcaması 622, ortalama gıda harcaması 503,2, aylık ortalama sağlık harcaması 241,7, aylık ortalama giyim harcaması 349,5, aylık ortalama ulaşım harcaması 267,2, ortalama eğitim harcaması 329,4 ve ortalama eğlence için yapılan harcama ise 357,6 ? olarak hesaplanmıştır. Aylık gıda harcamasının aylık gelir içindeki payı %13,7, aylık gıda harcamasının aylık toplam harcamalar içindeki oranı ise %18,8 olarak hesaplanmıştır. Tüketicilerin gıda ürünleri satın alırken fiyat, görünüş, geleneksel üretim ve uzman önerileri gibi özellikleri önemli gördükleri belirlenirken, marka, kalite, sağlık ve tazelik gibi özellikleri ise çok önemli gördükleri belirlenmiştir. Anket yapılan tüketicilerin gıda güvenilirliği konusunda bilgi sahibi olduğu ve temel niteliklerini tanımlayabildikleri sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak; gıda güvenliğinin sağlanmasında, sektördeki tüm aktörlerin bilinçli olmaları ve sorumluluk duygusuyla hareket etmeleri son derece önem arz etmektedir.Anahtar Kelimeler
Bingöl, aylık gıda harcaması, gıda güvenliği, tüketici davranışı

Abstract

This work was conducted in order to determine the socio-demographic and economic characteristics of individuals, to reveal the status of food expenditures by determining monthly consumer expenditures, and to determine consumer behaviors about food safety and characteristics that are considered when purchasing food products living in the city center of Bingol. The primary data of this study were obtained from the surveys conducted in March-May 2020 from consumers in Bingol city center. According to the study findings; average monthly income of consumers 3661.4, average monthly rent expenditure 622, average monthly food expenditure 503.2, average monthly health expenditure 241.7, average monthly clothing expenditure 349.5, average monthly transportation expenditure 267.2, average monthly education expenditure 329.4 TL and the average monthly entertainment expenditure was calculated as 357.6 ?. The share of monthly food expenditure in monthly income was calculated as 13.7%, and the ratio of monthly food expenditure in total monthly expenditure was calculated as 18.8%. While it was determined that consumers consider features such as price, appearance, traditional production and expert recommendations important when purchasing food products, they consider characteristics such as brand, quality, health and freshness very important. It was concluded that the surveyed consumers had information about food safety and could define its basic characteristics. As a result; In ensuring food safety, it is extremely important that all actors in the sector be conscious and act with a sense of responsibility.Keywords
Bingol, monthly food expenditure, food safety, consumer behaviors

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (31.12.2020)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Mart Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri