Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DİYARBAKIR İLİ KOŞULLARINDA AUGMENTED DENEME DESENİNDE EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) GENOTİPLERİNİN TARIMSAL ÖZELLİKLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
(ASSESSMENT OF AGRICULTURAL CHARACTERISTICS BASED ON THE AUGMENTED EXPERIMENT DESIGN OF BREAD WHEAT (Triticum aestivum L.) GENOTYPES IN DİYARBAKIR PROVINCE CONDITIONS )

Yazar : Mehmet KARAMAN  , Seyithan SEYDOŞOĞLU, Belgizar ÇAM  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9
Sayfa : 195-205
    


Özet

Çalışma, 2015-2016 üretim sezonunda Diyarbakır İli yağışa dayalı koşullarında Türkiye’de yürütülmüştür. Araştırma materyalini yazlık, kışlık ve alternatif karakterli genotipler oluşturmuştur. Çalışma, Augmented deneme deseninde 5 blokta yürütülmüş olup, araştırma konusu 100 hat, 5 kontrol çeşit ile kıyaslanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; incelenen tüm özellikler yönünden genotipler arasında p?0.01 düzeyinde önemli farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Çalışmada, tane verimi; 354.51-810.77 kg da-1, hektolitre ağırlığı; 77.46-82.10 kg hl-1, bin tane ağırlığı; 23.88-42.88 g ve protein oranı; %13.34-18.88 arasında değişmiştir. Ayrıca tane veriminde; 12, hektolitre ağırlığında; 27, bin tane ağırlığında; 4, protein oranında; 16 hattın kontrol çeşitlerden daha üstün olduğu belirlenmiştir. İncelenen parametreler bakımından genotipler arasında geniş varyasyon olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum üstün hatların ıslah programlarında ebeveyn olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Ayrıca, çalışmada kontrol çeşitlerden daha iyi olduğu belirlenen hatlar verim denemelerine aktarılmıştır. Verim denemelerine aktarılan hatların farklı çevrelerde en az 3 yıl denenmek suretiyle ıslah süreçlerinin devam ettirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler
Augmented, bin tane ağırlığı, ekmeklik buğday, protein.

Abstract

The study was carried out based on rainfall conditions in the 2015-2016 growing season of Diyarbakir province in Turkey. Genotypes with spring, winter and alternative characters were the research material. The study was carried out in 5 blocks in Augmented experiment design and the subject of research was compared with 100 lines and 5 control varieties. According to the research results; It was determined that there were significant differences between the genotypes in the p?0.01 level in terms of all the features studied. In the study, grain yield; 354.51-810.77 kg da-1, hectolitre weight; 77.46-82.10 kg hl-1, thousand grain weight; 23.88-42.88 g and protein ratio; It had range from 13.34-18.88%. In addition, in grain yield; 12, in hectoliter weight; 27, in thousand grain weight; 4, in the ratio of protein; It was determined that 16 lines were superior to control varieties. It has been observed that there was a wide variation between the genotypes in terms of the parameters studied. This shows that superior lines can be used as a parent in breeding programs. Also, the lines determined to be better than the control varieties in the study were transferred to yield experiments. It was concluded that the breeding processes should be continued in different environments for at least 3 years by trying the lines transferred to the yield trials.Keywords
Augmented, thousand grain weight, bread wheat, protein.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri