Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MOBİLYA ÜRÜNÜNDE EN ÇOK KARŞILAŞILAN SORUNLARIN VERİ MADENCİLİĞİ İLE ARAŞTIRILMASI
(INVESTIGATION OF THE MOST PROBLEMS IN FURNITURE PRODUCTS WITH DATA MINING )

Yazar : TİMUÇİN BARDAK  & Doç. Dr. Selahattin BARDAK  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 13
Sayfa : 285-292
    


Özet

İnsanların yaşam kalitesini iyileştirmekte mobilyalar önemli bir yere sahiptir. Tüketiciler açısından mobilya ürününde yaşanan sorunlar satın alma niyetini üzerinde oldukça etkilidir. Veri madenciliği bilim ve endüstri dünyasında farklı problemleri çözmek için etkin olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda veri bilimi, gizli bilgileri bulmak için bilim insanlarına birçok yöntem sunar. Bu araştırmada, tüketicilerin mobilya ürününde yaşadığı sorunları analiz etmek için veri madenciliğinden faydalanılmıştır. Bu amaç için anket yöntemi ile veriler elde edilmiştir. Ankette tüketicilerin bilgileri, mobilya ürününde en çok karşılaşılan sorunlar ve en sık sorun yaşanan mobilya türleri sorulmuştur. Verileri analiz etmek için Rapidminer yazılımı ve FP-Growth algoritması kullanarak çok değişkenli bir analiz yaklaşımı uygulandı. Çalışma sonucunda, medeni durumu bekar ve eğitimi durumu üniversite olan erkeklerin %94 güvenirlik ile mobilyanın rahatlığından şikayetçi olduğu bulunmuştur. Aynı zamanda %100 güvenirlik oranı ile medeni durumu evli, yaşı 18-30 arasında olan ve mobilya yeterince dayanmadı şikayetini yapanlar kadındır. Bu çalışma sonucunda veri bilimine dayalı mobilya üretimi ile tüketici memnuniyeti artırılabileceği tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Veri Madenciliği, Mobilya, Sorunlar, FP-Growth Algoritması

Abstract

Furniture has an important place in improving the quality of life of people. For the consumers, the problems experienced in the furniture product are very effective on the purchase intention. Data mining is used effectively to solve different problems in the world of science and industry. At the same time, data science offers scientists many ways to find hidden information. In this research, data mining was used to analyze the problems experienced by consumers in furniture products. For this purpose, data were obtained by the survey method. In the questionnaire, the consumers' information, the most common problems in furniture products and the furniture types with the most problems were asked. A multivariate analysis approach was applied to analyze the data, using the Rapidminer software and FP-Growth algorithm. As a result of the study, it was found that men with single marital status and university education complained about the comfort of furniture with a reliability of 94%. At the same time, it is the women who complain that the marital status is married with a 100% reliability rate, between the ages of 18-30 and the furniture did not last enough. As a result of this study, it was determined that consumer satisfaction can be increased by producing furniture based on data science.Keywords
Data Mining, Furniture, Problems, FP-Growth Algorithm.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (31.12.2020)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Mart Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri