Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KİLLİ ZEMİNLERİN FINDIK KABUĞU KÜLÜ İLE STABİLİZASYONU ve DENEYSEL ÇALIŞMASI
(STABILIZATION AND EXPERIMENTAL STUDY OF CLAY SOILS WITH NUTSHELL ASH )

Yazar : Mahmut DURMAZ  & Yasemin BARAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 13
Sayfa : 77-96
    


Özet

Bu çalışma kapsamında, zemin özellikleri yol alt yapısı dolgusu için yetersiz olan yüksek plastisiteli bir kil zemine farklı oranlarda fındık kabuğu külü atığı ilave edilerek kompakte edilen numunelerin mühendislik özellikleri incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda ağırlıkça %3, %5, %10 %15, %20, %25, %30, %35 ve %40 fındık kabuğu külü içeren zemin karışımları optimum su muhtevalarında hazırlanmış ve bu numunelerle mukavemet, kıvam limitleri ve permeabilite deneyleri yapılmıştır. Yapılan deney sonuçlarında fındık kabuğu külü katkılı kil numunelerin, %3 fındık kabuğu külü katkısı için mukavemet deneylerinden kohezyon değeri 94.13 kPa ve içsel sürtünme açısı 10.97?, %15 kül katkısı kohezyon değeri 57.05 kPa ve içsel sürtünme açısı 18.09?, %20 kül katkısı için kohezyon değeri 76.37 kPa ve içsel sürtünme açısı 13?; düşen seviyeli permeabilite deneylerinden permeabilite katsayısı aynı oranlarda 10-10 cm/sn den 10-8 cm/sn yükseldiği; likit limit değerinin ise artan fındık kabuğu külüne göre azaldığı tespit edilmiştir. Genel olarak ağırlıkça %15 fındık kabuğu külü atığı kullanımında en uygun sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan deneysel çalışmalar sonucu, zeminlerin iyileştirilmesi ve amaca uygun hale getirilmesinde fındıkkabuğu külünün kullanılabilirliği gösterilmiştir. Zemin iyileştirilmesinde fındıkkabuğu külü atığının kullanımı hem çevresel atığın değerlendirilmesini hem de zemin iyileştirilmesinin maliyetinin azaltılmasını sağlayacaktır.Anahtar Kelimeler
Kil, zemin, külü

Abstract

This study seeks to investigate the behaviour of the material composed with addition of waste nutshell ash into the predetermined fine-grained soil in various amounts. For this purpose, a sample was prepared from 10 nutshell ash and soil mixtures at the rates of 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%and 20%ash plus coal by weight. The impact of Nutshell Ash clay sample on the cohesion and internal frictional angle (indirect bearing power) was experimentally examined. As a result of the experiments, it was found that c=94.13 kPa and ?' =10.97?was for clay additive of 3%, c=57.05 kPa and ?=18.09 ? was for clay additive of 15%, c=76.37 kPa and ?' 12.99 ? was for clay additive of 20%. The results were in line with the results of studies conducted with lime and fly ashes. As the amount of additive of the nutshell ash increases, c (cohesion) decreases and ?' (internal friction angle) increases. In other words, the bearing power increases. In general the most appropriate results were found in use of 15% waste nutshell ash. In conclusion, it was found that in addition to cement, lime and fly ashes, waste ash of nut shell can also be used in soil stabilization of road and airport runway.Keywords
Clay, fly ash, soil, stabilization, nutshell

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (31.12.2020)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Mart Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri