Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KRANK KASNAKLARINDA KULLANILAN KAUÇUK RİNGİN FARKLI ÜRETİM TEKNİKLERİ İLE YAPIŞMA MUKAVEMETİNİN İNCELENMESİ
(ANALYSIS OF THE ADHESION STRENGTH OF RUBBER RING USED IN CRANKSHAFT PULLEY WITH DIFFERENT PRODUCTION TECHNIQUES )

Yazar : Cihangir KAPLAN  , Mesut ARIKOĞLU, Cem GÜLEÇ, Ece ÖZLÜ,  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 13
Sayfa : 36-47
    


Özet

Krank kasnağı, içten yanmalı motorlarda krank milinde meydana gelen burulma titreşimlerini azaltan ve torsiyonel hareketin motor düzeneğine vereceği zararı sönümlemek için kullanılan bir ayarlı kütle sönümleyicidir. Krank kasnaklarındaki sönümleme yeteneği kasnak üzerinde bulunan kauçuk yardımı ile gerçekleşir. Kauçukların mekanik özelikleri yanı sıra imalat ve montaj aşamalarındaki rijitlikleri önemlidir. Yapılan literatür araştırmalarına göre kauçukların sönümleme yetenekleri imalat metoduna bağlı olarak değiştiği bilinmektedir. Bu çalışmada, krank kasnaklarında kullanılan kauçuk ring için iki farklı sıkı geçirme metodu incelenmiştir. İncelenen proseslere mekanizasyon yöntemi uygulanmıştır. İki farklı metotla üretilen krank kasnaklarının mekanizasyon öncesi ve sonrası testleri gerçekleştirilmiş ve ortaya çıkan sonuçlar tartışılmıştır.Anahtar Kelimeler
Krank kasnağı, sıkı geçirme, yapıştırma

Abstract

The crank pulley is a tuned mass damper that is used to reduce torsional vibrations in the crankshaft in internal combustion engines and to dampen the damage of torsional movement to the engine assembly. The damping ability of the crank pulleys is realized with the help of the rubber on the pulley. In addition to the mechanical properties of rubbers, their rigidity during the manufacturing and assembly stages is important. According to the literature researches, it is known that the damping capabilities of rubbers change depending on the manufacturing method. In this study, two different tight fit methods for rubber rings used in crank pulleys were examined. The mechanization method was applied to the investigated processes. Before and after mechanization tests of the crank pulleys produced by two different methods were carried out and the results were discussed.Keywords
Cranshaft pulley, push fit, adhesive

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (31.12.2020)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Mart Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri